Sammenligning Islam Og Kristendom

  1. Mer om
Sammenligning Islam Og Kristendom

Sammenligning Islam Og Kristendom MammothGudsforståelse skiller seg ut fra den kristne fordi den er strengere med sin monoteisme Pettersen mener det ikke finnes likhetstrekk mellom kristendommen og islam, og mener en slik påstand er absurd Visste du at mye er likt mellom Islam og kristendommen? Norgesglasset har sett nærmere på muslimenes religion, Islam, i relasjon til I den kristne tro blir mennesket frelst av nåde på grunn av Jesu død og oppstandelse for vår skyld. Kristendommen er slik en NÅDERELIGION sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn. Innen islam betraktes kristne som et «bokens folk» som har mottatt Guds sanne

De fremstiller seg selv som Guds representanter, som har lov å utmeisle Guds vilje og dom over de som de selv ikke liker.

Islamske teologer tar avstand fra dette, og fordømmer det som en ikke-islamsk handling, forteller Smith Polfus. Del 8: Islamisering Islam har fått en stadig viktigere plass blant mange muslimer de siste tiårene.

Både i privatliv, på arbeidsplasser, i politikk og samfunnet ellers.

Islam og Kristendommen by Magnus Hansen

Stadig flere muslimer vender seg bort fra vestlige verdier og fokuserer i stedet på sin egen religion og kulturarv: Islam. Dette kalles islamisering. Del 9: Hva er en Islamist? Religionshitorikar Turid Smith Polfus forteller at de aller fleste islamister vil arbeide med ikke-voldelige middel gjennom politiske parti i hjemlandet for å overbevise folk om sitt syn.

Jesus Den andre personen i Treenigheten. Han er ordet som ble kjød Joh 1:1,14 Han er både Gud og menneske Kor 2:9 En meget stor profet, bare mindre enn Mohammed. Jesus er ikke Guds sønn 9:30 og absolutt ikke guddommelig 5:17,75 og han ble ikke korsfestet 4:157 Dommedag Dommen faller på oppstandelsens dag Joh 12. Kristne går til Himmelen, alle andre går til Helvete. Muslimene går til Paradis 3:142, 183-185, 198.

Alle andre til Helvete 3:196-197. Kristne kommer sammen i menighetene for å takke og be, synge sanger, høre presten tale og få et møte med Gud. I moskeen samles muslimer for å be sin tidebønn, inntil 5 ganger om dagen og i alt 17 gjentagelser av «salah». Salah må man be på arabisk.

Disse var polyteister dyrket flere guder. Muhammed ble født i år 570 i Mekka. Foreldrene døde tidlig, og Muhammed vokste opp hos en onkel. Han arbeidet så som kjøpmann hos enken Kadidja.

De giftet seg da Muhammed var 25 år og hun 40 år. Muhammed hadde kontakt med både krsitne og jøder. Han tenkte mye på urettferdigheten i samfunnet. Og var det rett å dyrke flere ulike guder?

Profet for Allah Muhammed sa at engelen Gabriel hadde åpenbart seg for ham mens han var i en fjellhule for å meditere over meningen med livet.

Også treenigheten brukes som et argument; i kristendommen er Gud Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

Gud ble menneske, Jesus er Gud inkarnert, men for en muslim er dette blasfemisk — Jesus, et menneske, kan ikke være Gud, og muslimene tror ikke på treenigheten. Jeg synes ikke disse argumentene er holdbare. Kristendommen og islam har jo samme utgangspunkt, historiene i Det gamle testamente, og samme profeter. Forskjellen har vi berørt ovenfor i avsnittet Hvem er Allah? Koranen lærer at mennesket var det ypperste av Allahs skaperverk og at det ble skapt av blod.

Bibelen sier at Gud skapte mennesket Adam av intet ved sitt ord, i sitt bilde 1 Mos 1:26- 27. Kvinnen ble formet av et av mannens ribbben. Koranen lærer at mennesket spiste av det forbudte treet og ble drevet ut av hagen, men hevder at mennesket var godt både før og etter fallet, men svakt.

Her finner vi en klar forskjell til Bibelens lære. Bibelen sier at mennesket var godt og syndfritt før fallet, men at ulydigheten mot Guds Ord førte synden og døden inn i menneskeslekten. I sammenligning med kristendommen har islam en mye mer optimistisk syn på mennesket. Fallet hadde ikke store konsekvenser for mennesket. Dette viser igjen hvordan islam er utformet etter en tankegang som gir mennesket selv ære. Når det gjelder islams lære om englene finner vi en rekke spesielle engler omtalt.

I islam bringer Gabriel Allahs bøker til verden via profetene. I Bibelen leser vi at Gabriel blir utsendt fra Gud ved vikti ge hendelser i frelseshistorien.

Det er Gabriel som gir Maria beskjed om at hun skal føde verdens frelser til verden.

Mikael regnes som oppsynsengelen i engleverden i islam. Dødsengler og protokollengler som beskrevet i Koranen, omtales ikke Bibelen. Derimot sier Bibelen at en hver kristen har en eller flere skytsengler beskyttelsesengler som følger vedkommende Matt 18:10, Hebr 1:14.

Det sataniske syndefall er i Koranen beskrevet som en ulydighetshandling fra engelen Iblis sin side.

Studier innen religion

Iblis nektet å falle ned for mennesket og ble derved til den onde. Bibelen gir ikke så mange opplysninger om djevelens opprinnelse, men det antydninger som finnes viser at Satan må ha vært en høy englefyrste som satte seg opp mot Gud og Guds Sønn Jes 14,1-21; Jud 6. Når det gjelder Allahs bøker, hevder islam at det endegyldige budskapet fra Allah er gitt i Koranen.

Rett nok anerkjenner Koranen til en viss grad Bibelen, men sier at den inneholder feil.

Den muslimske Jesus

I Koranen er det selve boken som er Allahs åpenbaring til verden. I den kristne tro er Bibelen gitt fra Gud i sin helhet og er en åpenbaring fra ham. Bibelen vitner igjen om den store åpenbaringen fra Gud, nemlig at Gud sendte sin Sønn inn i verden. Vi kan si at Koranen har den plass i islam som Jesus har i den kristne tro.

Muslimenes vurdering av Bibelen må vi bare avvise. Bibelen er inspirert av Den Hellige And og er det ufeilbarlige Guds Ord, gitt oss av Gud selv gjennom profeter og apostler. Fra kristent hold er det lett å påpeke de mange åpenbare feil og forfalskninger av den kristne tro som finnes i Koranen. Den representerer slett ikke noe ufeilbarlig budskap fra Allah, men løgn fra Satan selv. Profetene i islam har en meget lik rolle som profetene i Bibelen har.

Profetene er i begge religioner de som mottar budskap fra Gud, og som skal forkynne det for folket. Men den kristne tro kan ikke godta at Muhammed er Guds profet.

Ulikt gudsbilde i islam og kristendom

Fra kristent hold må han avvises som en falsk forfører. En assosiasjon er, ifølge Bokmålsordboken «forbindelse mellom tanker og forestillinger eller sanseinntrykk». Språk i seg selv er jo nettopp forbindelser mellom tanker, forestillinger og sanseinntrykk, og man kan derfor ikke bruke språk uten å vekke assosiasjoner. Du kan ikke det, jeg kan ikke det, lærere kan ikke det, professorer kan ikke det. Ord lyden du hører eller bokstavsammensetningen du leser må assosieres med noe for i det hele tatt å gi mening.

For de av oss som skal lære bort kunnskap om religion er dette en stor utfordring, fordi det er så lett for at ordene vi velger får tilhørernes eller lesernes assosiasjonsrekker til å skli inn i «gamle spor». Vi må velge våre ord med omhu. Men hva gjør ordet «sharia»? Når jeg ser på lærebøker, religionsfaget og skolen med et kritisk-analytisk blikk, er det en vanlig innvending jeg møter på at lærebøker har liten plass, religionsfaget har få timer, og forfattere og lærere har følgelig få valg.

De to første påstandene, begrenset plass i lærebøker og få timer avsatt til religionsfaget, er helt riktig, men følgepåstanden mener jeg ikke holder mål.

SAMMENLIGNING ISLAM OG KRISTENDOM Relaterte emner

Abrahamittiske religioner[ rediger rediger kilde ] I studiet av komparativ religion utgjør kategorien abrahamittiske religioner tre monoteistiske religioner; jødedom, kristendom, og islam, hvor Abraham hebraisk: אַבְרָהָם; arabisk: إبراهيم hevdes som en del av deres hellige historie. Andre religioner som Bahai som passer inn i denne beskrivelsen, er tidvis inkludert, men er ofte utelatt. Kristne tror at kristendommen er oppfyllelsen og fortsettelsen av den hebraiske Bibelen Det gamle testamente som er jødenes Bibel. Kristne mener at Jesus hebraisk: יֵשׁוּעַ er messias Kristus som ble forutsagt i den hebraiske Bibelen og tror at åpenbaringene i den etterfølgende Det nye testamente den kristne Bibel er basert på den guddommelige autoriteten til Jesus som inkarnasjonen av Gud. Islam tror de nåværende jødiske og kristne skriftene har blitt korrupte over tid og ikke lenger er de opprinnelige guddommelige åpenbaringene som ble gitt til Moses, Jesus og andre profeter. For muslimer er Koranen den endelige og komplette åpenbaringen fra Gud arabisk: الله Allah og som tror den har blitt avslørt til Muhammad, som muslimer tror er islams siste profet. Jødedom og kristendom er to nært beslektede abrahamittiske religioner som på en del måter er parallelle og på andre måter adskiller seg i teologi og praksis.

Sammenligning Islam Og Kristendom
SAMMENLIGNING ISLAM OG KRISTENDOM Kommentarer:
Forfatter om Sammenligning islam og kristendom
Aasen fra Lillehammer
jeg liker dele interessante nyheter merkelig. Se min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som tanzen.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net