Hva Er Obamacare

  1. Mer om
Hva Er Obamacare

Hva Er Obamacare FantastiskI Patient Protection and Affordable Care Act, ofte uformelt kalt «Obamacare» etter president Barack Obama Patient Protection and Affordable Care Act, forkortet Affordable Care Act og kalt Obamacare, er en amerikansk føderal lov vedtatt av Kongressen i Patient Protection and Affordable Care Act Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), forkortet Affordable Care Act (ACA) og kalt Obamacare, er en Hva mener så president Donald Trump om helseutfordringene i landet? En mer eller mindre tydelig pressemelding om hva han ikke ønsker seg, kom Høyesterett i USA har avvist søksmålet mot tidligere president Barack Obamas helsereform. Dermed beholder millioner av

Er det et regjeringsdrevet helseforsikringsprogram som Medicare eller Medicaid? Er det obligatorisk sosialisert medisin?

Det er ingen av disse tingene.

Forkaster Obamacare: Dette er Trumps erstatning

Obamacare er et kallenavn for settet av reformregler for helsevern som finnes i lov om pasientvern og rimelig omsorg. Begrepet Obamacare ble opprinnelig brukt av motstandere av president Obamas reformprogram for helsevesenet. Det var ment å være et nedsettende begrep. Nå betyr ordet Obamacare ikke at brukeren er imot settet av reformer som finnes i Affordable Care Act. De var forfulgt av myndighetene på grunn av den religiøse eller politiske overbevisningen sin.

Helsereformen i USA Store norske leksikon

I det nye landet møtte de en frihet til å leve slik de ønsket. De fikk også friheten til å kunne forsvare seg slik det er forankret i grunnloven: «Folkets rett til å eie og bære våpen må ikke begrenses». Redaktør Richard Horton skrev nylig en kommentar i Lancet om «The American paradox» hvor han problematiserer dette frihetsbegrepet. Særlig positiv har utviklingen i arbeidsmarkedet vært.

Krigen mot Obamacare

Som nettstedet 538 skriver, er det nå rekord i antall måneder med jobbvekst 75 måneder på rad. Arbeidsledigheten har falt fra 7,6 prosent til 4,7 prosent. Siden 2010 er det skapt nesten 16 millioner nye jobber. Ifølge offisielle tall har medianinntekten for husholdninger økt betydelig de siste to årene, men det er en vedvarende bekymring at den disponible medianinntekten for husholdninger ikke har blitt høyere på 17 år.

Videre trenger man ikke å lese Breitbart for å se at det er flere utfordringer for amerikanske økonomi som Barack Obama ikke har evnet å løse. Blant annet fallende sysselsettingsrate fra 66 til 62,7 prosentpoeng, som delvis kan forklares strukturelt ved at flere jobber er blitt automatisert, samtidig som mange av dem som mistet jobben etter krisen i 2008-2009 har store problemer med å komme tilbake i arbeidsmarkedet grunnet manglende kvalifikasjoner og utdanning.

Et siste punkt som også burde bekymre politikerne i USA, er fallende produktivitetsvekst.

Dette er ikke unikt for USA, men det forblir likevel en bekymring. Et område president Obama garantert vil være misfornøyd med, er våpenlobbyens innflytelse i D. Til tross for flere massakrer forårsaket av våpendesperadoer, har presidenten simpelthen måttet akseptere sin egen maktesløshet. Kongressen og især GOP er simpelthen ikke villig til å akseptere Obamas virkelighetsforståelse om at man må begrense tilgangen til våpen.

Det er usikkert hvor effektivt sterkere våpenkontroll ville ha vært, og det finnes argumenter for at borgere skal ha tilgang på våpen, men jeg er antageligvis ikke den eneste som sliter med å forstå hvorfor tilgangen til automatvåpen i USA ikke kan begrenses. Bush til Barack Obama. Selv om Snowden-avsløringene skapte en midlertidig motstand i deler av Europa, etter at det ble avdekket at amerikansk etterretning avlyttet europeiske statsledere, har Obamas forhold til Europa, vært svært godt.

I tråd med alle etterkrigspresidenter til nå har han kultivert det transatlantiske samarbeidet og understreket betydningen av et europeisk fellesskap som en styrke ikke bare for Europa, men også for USA. Mens Europa i hovedsak har vært tilfreds med Obama, har den avgående presidenten fått mye kritikk for Midtøsten-politikken sin.

Den konservative skribenten George Will kritiserer i Washington Post Obama-administrasjonen for handlingslammelse. Handlingslammelse er kanskje en overdrivelse, men USA har de siste åtte årene definitivt opptrådt mer forsiktig på den globale scenen. Det er ikke vanskelig å forstå Obamas rasjonale.

Å avskaffe og erstatte Obamacare med en ny helsereform som skulle bli «fantastisk» var et sentralt valgkampløfte fra Trump. Flaten sier at mye tyder på at Trump ikke kan så mye om feltet.

Han er overrasket over at Trump gikk så langt som han gjorde ved å legge press på representantene og nærmest stille ultimatum.

Alle planer vil tilby tjenester i hver av 10 viktige helsemessige fordeler, samt tilby alt annet Obamacare fordeler. Planene er i fire forskjellige kategorier, ordnet etter hvor mye de koster deg kontra hvor mye dekning de gir.

Bronseplaner betaler bare 60 prosent av totalen din helseomsorg koster men har de laveste månedlige premiene. Planer i de tre andre kategoriene har høyere premie, men dekker flere kostnader: Sølvplaner dekker 70 prosent, Gullplaner dekker 80 prosent, og Platinumplaner dekker 90 prosent av kostnadene.

2,1 millioner amerikanere har takket ja til Obamacare

Planen er en av fem faktorer som avgjør hvor mye Obamacare vil koste deg. Johnson var den som nådde lengst før Obama, med innføringen av Medicare og Medicaid i 1965. Obama gjorde «universell helseforsikring» til kampsak i 2008 og prioriterte tiltaket høyt i sitt første år ved makten.

Da den ble vedtatt vinteren 2010, var det opprinnelige forslaget kraftig justert. Den harde striden i Kongressen ble ansett for å ha kostet presidenten tid og godvilje i et omfang som gikk ut over andre politiske saker. Det republikanske partiet mobiliserte fra begynnelsen stor motstand mot reformen, blant annet fordi kostnadene ble ansett å være for store, og fordi kravet om at alle måtte tegne forsikring ble ansett som et utilbørlig inngrep i enkeltmenneskets frihet.

Et alternativ C2 er at republikanerne klarer å samle 50 stemmer for mindre endringer. Da kan det for eksempel også inkluderes lempinger i hva slags minimumsdekning de subsidierte polisene skal måtte inneholde.

Republikanernes helsereform er en zombie

La Obamacare kræsje Et alternativ som Trump lekte med i valgkampen, og senest i mars etter at Husets første versjon feilet, kan vi kalle forvitringscenariet — plan D. Trump har igjen tatt til orde for denne fremgangsmåten. Han mener trolig at fordi Obamacare forbindes med demokratene, er det de som vil få skylden for en slik negativ utvikling, ikke republikanerne. Det er et helt usannsynlig utfall. Nå er det vår jobb å sørge for at det amerikanske folket får et godt helsetilbud.

HVA ER OBAMACARE Relaterte emner

Når starter Obamacare-påmelding? Hva du skal gjøre nå. Når folk flest spør: "Når gjør det Obamacare starte? Men Lov om pasientbeskyttelse og rimelig pleie er så sammensatt at forskjellige porsjoner starter til forskjellige tider. Finn ut hva som skjer nå, hva som kommer opp og hva som allerede er begynt. Finn også ut hvordan dette endres under Trumps plan om å oppheve og erstatte Obamacare.

HVA ER OBAMACARE Kommentarer:
Forfatter om Hva er obamacare
Bergh fra Haugesund
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til gälischer Handball. Jeg har lyst lese om Norge jovialt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net