Eriksons Teori

  1. Mer om
Eriksons Teori

Eriksons Teori ForskningEriksons psykososiale stadier, også kalt Eriksons åtte aldre, E. Eriksons åtte aldre, menneskets åtte aldre og annet, på engelsk Erikson's stages of psychosocial development, er en av de mest kjente teoriene for barns og voksnes Eriksons teori om den sosiale utviklingen. Vi konsentrerer oss om utviklingen i barne- og ungdomsårene. Tillit eller mistillit Den amerikanske psykologen Erik Erikson har utviklet en sosial utviklingteori som prøver å forstå hvordan mennesker utvikler seg sosialt fra Teorien beskriver utviklingen av menneskets personlighet fra fødsel til alderdom i åtte psykososiale trinn, hvert med sine karakteristiske konflikter og behov Erik Erikson studerte psykoanalyse hos Anna Freud, datter av Sigmund Freud. Erikson var påvirket av Freud, og var enig med Freud i mye av hans teorier

Hvis foreldrene ikke gir et trygt miljø og ikke oppfyller barnets grunnleggende behov, lærer de sannsynligvis ikke å forvente noe fra andre.

Utviklingen av mistillit kan føre til frustrasjon, mistanke eller ufølsomhet. Ved å fullføre oppgavene på egenhånd får de en følelse av uavhengighet. Ved å tillate barn å ta beslutninger og få kontroll, kan foreldre og omsorgspersoner hjelpe barn med å utvikle en følelse av selvstendighet.

Barn som fullfører dette stadiet har vanligvis en sunn selvtillit, mens de som vanligvis ikke har det, føler seg ustabile. Erikson mente at det ville oppstå en vilje mellom uavhengighet, skam og tvil, som er en tro på at barn kan handle med vilje, innenfor rimelige grenser.

Trinn 3: Psykososial utvikling: Initiativ versus skyld 3-5 år I Eriksons tredje foreslåtte fase begynner barn å styrke sin makt og kontroll over verden gjennom lek, et uvurderlig rammeverk for sosiale samspill.

Når de oppnår en ideell balanse mellom individuelt initiativ og villighet til å jobbe med andre, utvikler de en følelse av hensikt. Barn som lykkes i dette stadiet føler seg selvsikre og stolte av å lede andre. De som ikke oppnår disse egenskapene og sannsynligvis har en følelse av skyld, har tvil og mangler initiativ. Skyld er bra i den forstand at det viser barns evne til å gjenkjenne når de har gjort noe galt.

Likevel kan overdreven eller ufortjent skyld føre til at barn avviser utfordringer fordi de ikke føler seg i stand til å møte dem. Skyld kan ofte gi frykt.

Utviklingspsykologi1

På hvert trinn, må den enkelte kjempe med en sentral psykososialt konflikt for å komme videre til neste trinn. Hvert trinn har en bestemt konflikt fordi, ifølge Erikson, individuell vekst og sosiokulturelle kontekst arbeide sammen for å bringe konflikten til den enkeltes oppmerksomhet på et bestemt punkt i livet. Som enkeltpersoner beveger seg gjennom de psykososiale stadier spesifisert av Erikson, deres hviler suksess på utfallet av tidligere stadier.

For eksempel når spedbarn utvikle mer mistillit enn tillit til sine omsorgspersoner i løpet av den første fasen, kan de oppleve rolle forvirring under den femte stadium.

Psykodynamisk teori

Tilsvarende, hvis en ungdom kommer fra femte scenen uten å ha fått utviklet en sterk følelse av identitet, han eller hun kan ha problemer med å utvikle intimitet under sjette etappe. Som et resultat av disse strukturelle elementer, kommuniserer Erikson teori to viktige punkter: Utvikling stopper ikke når man når voksen alder.

Snarere, enkeltpersoner fortsette å utvikle gjennom hele levetiden. Hvert trinn i utviklingen hengsler på den enkeltes samspill med den sosiale verden. Erikson var vag om erfaringene en person må gjennomgå for å kunne gripe med konflikten av hver etappe. Han var heller ikke konkret om hvordan folk beveger seg gjennom ulike stadier. Erikson var selv klar over at hans arbeid var uklart; Han forklarte at han aktet sin teori å gi kontekst og beskrivende detalj for utvikling, ikke presise fakta om utviklingsmekanismer.

Psykologi 1+2: Eriksons beskrivelse av faser i den sosiale utviklingen

Likevel kan Erikson teori bli kreditert med inspirerende mye forskning på menneskelig utvikling, identitet og personlighet. Ungdomsdelen er viktig, og vies et eget kapittel der også familien, kulturens og samfunnets betydning er trukket inn.

En mangel ved boka er at seksualitet er så lite behandlet. Forfatteren peker selv på problemene i utvikling av ny kunnskap i utviklingspsykologien: Det er vanskelig å dokumentere barns utvikling pga.

Boken blir derfor noe ujevn på empiriskbasert kunnskap. Det er likevel imponerende hvor mye forfatteren har greid å favne. I fremtiden vil mye kunnskap være interdisiplinær. Dette kan gjelde stell, spising, soving o. De andre familiemedlemmene tilpasser seg også barnets rytme, slik at det blir en gjensidig tilpasning innenfor familien.

Barn i denne fasen leker som oftest alene. Til tross for at barn for det meste leker hver for seg i denne alderen, har de likevel glede av å være sammen med andre barn. Og vi har grunn til å tro at samvær og lek mellom barn virker positivt inn på den sosiale utviklingen.

Erik Eriksons scener av psykososial utvikling

Grunnleggende selvstendighet eller skam og tvil: utviklingen fra 1,5 til 3 år I denne fasen får barnet etter hvert en stadig sterkere jeg-bevissthet og blir også mer oppmerksomt på og interessert i andre mennesker. Barnet gjennomgår samtidig en sterk fysisk, intellektuell og språklig utvikling, gjør en masse forskjellige ting og beveger seg nokså fritt rundt i miljøet. Barnet kan bruke mye tid på å være sammen med andre, og lek sammen med andre gir tydelig glede.

Denne leken foregår likevel på barnets egne vilkår. Disse "bildene" du brukte, er det vi kaller forestillinger. Grunnlaget for hukommelsen er de erfaringene du gjør deg gjennom å bearbeide og tolke sanseinntrykk.

Mange og varierte sanseinntrykk er derfor viktig for den tankemessige utviklingsområdet.

Eriksons stadier av psykososial utvikling

I eksempelet ble forestillingene ikke bare knyttet til bilder, men vi brukte også ordet egg. Ord er det som utgjør språket. Ordet egg er det vi kaller et symbol. Når vi lærer symbolet egg, har vi allerede et begrep om hva et egg er. Dermed kan vi bruke symbolet egg i forskjellige sammenhenger, for eksempel speilegg, kinderegg og eggformet. Dette blir dermed grunnlaget for kommunikasjon. Vi kan snakke sammen og bruke språket, og vi kan tenke. Prososial atferd Prososial atferd defineres som «atferd som har til hensikt å hjelpe andre og dele gjenstander eller andre goder uten at det er til fordel for individet selv.

Prososial atferd blir sett på som god atferd. De som lykkes på dette stadiet, utvikler en følelse av hensikt, mens de som sliter, blir igjen med skyldfølelser. Erikson trodde derimot at barna fortsetter å skape en følelse av uavhengighet og kompetanse.

Psykoseksuell utvikling: Freud refererte til dette som latent periode. Libidoens energi er undertrykt, og barn er fokusert på andre aktiviteter som skole, venner og hobbyer.

Freud mente at dette stadiet var viktig for å utvikle sosiale ferdigheter og selvtillit. Psykososial utvikling: Erikson kalte dette bransjen mot mindreverdighetsstadiet. Barn utvikler en følelse av kompetanse ved å mestre nye ferdigheter. Barn som lykkes på dette stadiet utvikler stolthet i sine prestasjoner, mens de som sliter kan bli igjen følte inkompetente.

I begge teorier begynner tenåringer å forfalske sin egen følelse av identitet.

ERIKSONS TEORI Relaterte emner

Er det greit å ha vært meg? Refleksjon over livet Håp: tillit kontra mistillit oral-sensorisk, barndom, under 2 år Eksistensielt spørsmål: Kan jeg stole på verden? Den første fasen av Erik Eriksons teori handler om at spedbarnets grunnleggende behov blir dekket av foreldrene eller omsorgspersonen, og hvordan denne interaksjonen fører til tillit eller mistillit. Tillit som definert av Erikson er "en vesentlig tillitsfullhet for andre så vel som en grunnleggende følelse av ens egen pålitelighet. Barnets relative forståelse av verden og samfunnet kommer fra foreldrene og deres interaksjon med barnet. Barn lærer først å stole på foreldrene eller en omsorgsperson.

Eriksons Teori
ERIKSONS TEORI Kommentarer:
Rapportert den Eriksons teori
Thorkildsen fra Skien
Les også min andre innlegg. jeg liker Kampfkunst. Jeg har lyst lese romaner ofte.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net