Oslomet Studentweb

  1. Mer om
Oslomet Studentweb

Oslomet Studentweb BesteOsloMet – storbyuniversitetet - I Studentweb betaler du semesteravgift, semesterregistrerer deg, ser dine eksamenskarakterer og bestiller OsloMet – storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass OsloMet - Oslo Metropolitan University. Vi prøver å komme i kontakt med systemansvarlig for å få info om status for studentweb. Skal varsle her så fort vi På denne siden finner du snarveier til innlogging i web-applikasjoner knyttet til Felles Studentsystem (FS I løpet av de første ukene på høstsemesteret skal alle klasser på OsloMet velge sin(e) klassetillitvalgt(e) og vara(er

Studier se hele vårt studietilbud Høyskolen Kristiania

Dette gjelder for eksempel der studenter som er inndratt får studieretten sin tilbake. I disse tilfellene må frafall slettes for at studenten skal kunne se fakturaen sin i Studentweb. Trykk på knappen Slett Frafall i fakturareskontrobildet og boksen Sletting av frafall kommer opp. Trykk på knappen Yes 2. En ny boks som bekrefter sletting av frafall kommer opp.

Opptak til enkeltemne

Hent opp Fakturareskontro på nytt for å sjekke at sletting av frafall er blitt registrert riktig. Refusjon av innbetalt beløp Studenter som trekker seg fra studiet, går ut i permisjon eller av annen grunn skal ha refundert innbetalt beløp må fylle ut eget skjema for refusjon som ligger på Frist for å søke om refusjon er 15.

Registerkort Det er ikke krav om at studentene må betale semesteravgiften før de kan registrere seg. Når studenten både har betalt og registret seg vil feltet for «registrering ok» og «betaling ok» i Bilde Registerkort bli oppdatert med J, og studenten er nå semesterregistrert og regnes som en aktiv student. Studenten vil nå få aktivert sin semesterkvitteringsapp. Dette utløser også overføring til lånekassa om aktiv studentstatus og studenten vil telle med i rapportering til DBH av registrerte studenter.

Studentene må nå bestille dette på lik linje som en karakterutskrift i StudentWeb. Det er økonomiseksjonen sentralt som har ansvaret for å sende ut semesterkvittering til de som fortsatt ønsker dette.

Alle studenter skal registrere seg i StudentWeb selv, dette skal ikke gjøres manuelt av fakultetene.

Navigasjon

Dette er viktig for at kontaktopplysninger blir oppdatert og at studentene får bekreftet at de har gjort seg kjent med ulike regelverk ved høgskolen. Privatister skal ikke registrere seg, da disse ikke har studierett. Frister for betaling og semesterregistrering Høsten: 1. Tabellen under viser studentgrupper som ikke skal betale SiO-avgiften, og hvilken verdi feltene «Betaling ok» og «Betalingsform» skal ha, samt om studentene får gyldig semesterkvitteringsapp.

Studentgruppe Betalt til samskipnaden ved annen institusjon inkludert Folkeuniversitetet. Studenten skal vise frem gyldig semesterkvittering fra institusjonen det er betalt til før det foretas registrering i FS. Send epost til for registrering i FS.

Registrert på studier som til sammen er normert til mindre enn 15 sp per semester, og skal ikke ta eksamen gjeldende semesteret, og har valgt ikke å betale SiO-avgiften SiO-avgiften inngår i studieavgiften til oppdraget, og er fakturert via Agresso.

Dette skal i utgangspunktet ikke forekomme.

Studentweb Verktøy og brukerstøtte

Det er Fs-hjelp som er ansvarlig for å kjøre rutina, og dette skjer 2-3 ganger pr uke. Merk at det tar to til tre virkedagar fra du har betalt til vi har fått inn betalinga di i våre system. Semesteravgift Du opprettar faktura sjølv i din Studentweb. Om fakturaen ligger inne på "feil studium" har det ingenting å si. Vi registrerer betalingen på deg som student, ikke hvilket studie du går på.

Dersom du ikkje betaler studentavgifta innan 1. Dersom du ikkje har nettbank, kan du bestille papirgiro på Studentweb.

I enkelte tilfeller kan det være lurt å hendvise studenten til studentombudet, dersom hen trenger juridisk hjelp, eller til studentpresten, dersom hen trenger å prate med noen. Under finner du oversikten over alle studentstøttetjenestene som er tilgjengelig for OsloMet-studenter.

I disse møtene tar man opp saker som man mener gjelder flere av studentene på instituttet. Man kan også diskutere saker som har blitt tatt opp i egne klasser. Ingen saker er feil å ta opp!

Det er studentrådsstyrene som kaller inn til disse møtene og skriver sakspapirene. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på møtet er det lurt å sende den inn skriftlig, slik at de kommer med i sakspapirene. Er du student ved OsloMet Kjeller, OsloMet Sandvika eller Politihøgskolen Kongsvinger, og ikke har fastlege hos oss, kan du søke om refusjon for helseutgifter på mer enn 500 kr i året. Informasjonen om refusjon og utbetaling, gjelder for deg også.

Søk om helserefusjon her Egenandelskort Egenandelskortet som du finner på Helse Norge må ligge vedlagt i refusjonssøknaden. En digitalisert utdanning er integrert i studietilbudet ved LDH. Digitale tjenester bidrar til en helhetlig organisering av studiet.

I tillegg gir digitale læringsverktøy nye muligheter til faglig samarbeid på tvers av tid og sted, samt nye muligheter for å visualisere fagkunnskap. Fleksibelt studieløp for idrettsutøvere på høyt nivå Sykepleierstudenter ved Lovisenberg diakonale høgskole som er idrettsutøvere på høyt nivå trenger ikke å måtte velge mellom idrettskarriere og utdanning.

Derfor samarbeider LDH med praksistilbydere og Olympiatoppen om å bidra til at flere toppidrettsutøvere kan gå over i en sykepleierkarriere etter endt idrettskarriere. Vi kan tilby fleksible studieløp for en avgrenset gruppe idrettsutøvere. En studiegruppe for studenter på samme program vil bidra til å skape et sterkt læringsmiljø, trekke veksler på erfaring, og støtte opp under den enkelte students progresjon.

OSLOMET STUDENTWEB Relaterte emner

Søk Verktøykasse for klassetillitsvalgte På denne siden finner du forklaringer og verktøy som skal hjelpe deg i rollen som klassetillitsvalgt. Disse studentene skal representere sin klasse for ett studieår. Som klassetillitsvalgt skal du være stemmen til din klasse og representere dem i møter med emneansvarlige og i Studentrådet. Som klassetillitsvalgt blir du automatisk en representant i studentrådet på ditt institutt. På denne siden finner du verktøy og informasjon som kan være nyttig i ditt verv som klassetillitsvalgt. Dersom du ikke finner den informasjonen du behøver her, kan du ta kontakt med studentrådet ditt, Studentenes Fakultetsråd SFR på ditt fakultet eller nestleder av Studentparlamentet.

Oslomet Studentweb
OSLOMET STUDENTWEB Kommentarer:
Redaktør på Oslomet studentweb
Markussen fra Steinkjer
Les også min andre innlegg. jeg er tent på Ausstus. jeg liker utforske norske bøker fraværende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net