Studiekompetanse Tromsø

  1. Mer om
Studiekompetanse Tromsø

Studiekompetanse Tromsø FantasiDenne siden er for sensorer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen hos Studiekompetanse Tromsø. Fra og med høsten 2021 tar For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i søknadsåret, dekke alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne Studiekompetanse Tromsø - fagopplæring, automatisering, helse, aktiv omsorg, helsefag, dekksoffiser, elkraft, kurs, maskinteknikk, maskinoffiser PÅBYGG TIL SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (vgs-3) i Tromsø - Skoler | Studier | Utdanning VG3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE (vgs-privatist) i Tromsø - Skoler | Studier | Utdanning

Fellesfag, studieforberedende vg1 Breivang. Det er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og gir bedre karrieremuligheter for fagarbeidere, mener Fagforbundet.

På enkelte høgskoler er det mulig å komme inn med fagbrev dersom du har generell studiekompetanse fra videregående skole, eller du må ta forkurs. Ta kontakt med høgskole eller universitet for å få mer informasjon. NKI Nettstudier 32 900 kr Generell studiekompetanse åpner dørene til høyere utdanning og gjør det mulig å søke opptak ved høyskoler og universitet.

Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående!

Kunst, design og arkitektur

Mangler du alle fagene? Manglende generell studiekompetanse kan sette en stopper for videre utdanning. Arbeidet vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom vil du ikke kunne få vurdering i faget. Dette gjelder også når man ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Videregående opplæring

Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres ved en skjønnsmessig vurdering. Det gis 0,3 poeng per måned praksis omregnet til fulltid for inntil 3 års praksis utover minstekravet.

Da vil de være litt eldre enn de som ikke har fullført lærlingtiden. De har et skoleløp på 4-4,5 år.

Fag og fagkoder for studiekompetanse

Fastlandselever Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass.

Det vises til egen inntaksforskrift. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet.

I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær, er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier.

Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

STUDIEKOMPETANSE TROMSØ Relaterte emner

Mål opp mot studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning har påbygging til generell studiekompetanse høyest fravær, dårligst gjennomføring, lavest karaktersnitt og dårligst trivsel. Det kommer fram i en tilstandsrapport for videregående opplæring i Troms 2017. Påbygging for generell studiekompetanse er en ettårig studieretning for elever som har gått yrkesfaglig utdanning, slik at de kan søke seg på høyere utdanning. Det er et område vi ønsker å styrke også i Troms. De som har gått yrkesfaglig utdanning må ta igjen antall timer som elever på studiespesialisering allerede har fullført. Dette fører blant annet til at man har ti timer norsk i uken på påbygging til generell studiekompetanse.

STUDIEKOMPETANSE TROMSØ Kommentarer:
Forfatter om Studiekompetanse tromsø
Edvardsen fra Sarpsborg
jeg elsker lese bøker hurtig. Se over min andre innlegg. Jeg trives ga-ga.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net