Aristoteles

  1. Mer om
Aristoteles

Aristoteles StorAristoteles var en gresk filosof og naturforsker. Han var elev av Platon og lærer til Aleksander den store. Hans verk omfatter en rekke emner, blant annet biologi, filosofi, poesi, logikk, statsvitenskap, etikk og retorikk Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie, ved siden av Platon. Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant Aristoteles (gresk: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs; født 384 f.Kr. i Stageira på kysten av antikkens Makedonia, død 322 f.Kr. i Khalkis) var en gresk filosof og Aristoteles markerer slutten på en generasjons kontinuerlige utvikling av filosofiske idéer, samtidig som han representerer starten på en ny tradisjon med Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon, og han ville gjenreise fornuften som en metode for å oppnå kunnskap om denne verden

Han var også talsmann for den gylne middelvei. For å leve et godt liv må mennesket bruke evnene sine til å finne en balanse mellom to ytterpunkter og på denne måten utvikle gode dygder.

Politikk Aristoteles ARK Bokhandel

Dygden mot bør for eksempel balanseres mellom feighet og dumdristighet, måtehold må balanseres mellom fråtsing og askese. Over disse dygdene ligger rettferdighet og visdom, som er grunnleggende dygder i Aristoteles' filosofi. Aristoteles bruker altså også begrepet dygd, men han var uenig med Platon i at disse dygdene var evige og universelle.

En av nyvinningene i LOGG-materialet er at det gir muligheter for å si noe om vennskap på tvers av kjønn. Det er stilt spørsmål om intervjupersonen har snakket fortrolig med noen i løpet av det siste året, det vil si snakket om sine personlige erfaringer og følelser, og hvem han eller hun i så fall har snakket med.

To av alternativene er mannlige og kvinnelige venner. Hvor vanlige er slike fortrolige samtaler med venner på tvers av kjønn?

Tabell 2 gir svaret. Her er det skilt mellom befolkningen som helhet og ungdom i alderen 18-29 år. Det er grunn til å tro at vennskap på tvers av kjønn er særlig vanlig i denne gruppen av «unge voksne».

Slike fortrolige samtaler på tvers av kjønn er ikke uvanlige, men likevel kanskje mindre vanlige enn hva en ofte får inntrykk av. I hele befolkningen var det bare 7 prosent av mennene som oppga at de hadde hatt en fortrolig samtale med ei venninne i løpet av det siste året. Blant de unge mennene var andelen noe høyere, men heller ikke her mer enn 12 prosent. Kvinner er generelt mer tilbøyelige til å ha samtaler hvor de forteller om personlige erfaringer og følelser enn menn, men også blant kvinner ser det ut til at det store flertallet av slike samtaler skjer med personer av samme kjønn.

Som forventet er disse samtalene mer utbredt i «ung voksen»-fasen.

Forskjellen er særlig tydelig blant menn. Jeg tenker på det å få tatt i bruk evnene sine, å få utvikle potensialet man har - til det beste både for samfunnet og seg selv. Hun synes det er en samfunnsoppgave å legge til rette for mestring, og i likhet med Vittersø mener hun skolen er for smal og at den retter seg mot en gjennomsnittselev som ikke finnes.

Jeg tror det er kjempeviktig å få lov til å gruble, filosofere og prøve seg frem. Det er ikke mye rom for å prøve og feile i dagens norske skole. Når det gjelder studier bør man tørre å prøve flere ting. Ikke ta det som et nederlag at det du først trodde var det rette, likevel ikke var det.

Livet er en læringsprosess, og vi gjør nyttige ting underveis også - selv om vi ikke kommer til et mål innenfor et gitt tidsrom. MDGs Hilde Opoku sier det gir en tilfredsstillelse å vite at man har hjulpet noen eller bidratt til noe viktig, og mener det er en verdi i seg selv.

Hvis vi melder oss ut av samfunnet, blir det ikke særlig mye igjen av vårt liv.

Green Blue Reiser Aristoteles Danelakis

Ifølge psykolog Vittersø var Aristoteles opptatt av at mennesket er et sosialt dyr, men at vi i dag forstår enda mer av hva det innebærer at vi er helt avhengige av andre mennesker. Samtidig opplever vi oss selv som mye mer selvstendige og autonome enn vi faktisk er.

Du kan gjerne være for deg selv i lange perioder, men du er helt avhengig av andre for å fungere optimalt som menneske, sier han. Studier viser at vi er veldig avhengige av hva andre gjør - fra dag til dag, fra minutt til minutt. Röntgen og Fleming, Ferguson og Newton bygget alle sin kunnskap på en lang tradisjon. Det er en tradisjon som står i uløselig gjeld til araberne og indernes utvikling at 10-tallsystemet; en tradisjon som står i gjeld til de innsiktene som ble utviklet av filosofene Arkimedes og Aristoteles, på Sicilia og i Athen for mer enn to tusen år siden.

Uten denne tradisjonen hadde vi ikke sett noen verdiskapning og velstandsutvikling i Norge, de siste sytti årene. Jeg er helt alvorlig når jeg mener at Aristoteles har vært mye viktigere for oss enn Isak Sellanraa.

Men så må vi legge til en viktig ting: Uten bonden hadde vi ikke hatt noen Aristoteles. Filosofer og oppfinnere kunne gjøre tenkning til en heltidsjobb fordi noen andre lagde maten deres. Aristotelisme er de vitenskapssystemene som utviklet seg med utgangspunkt i tankegodset til den greske filosofen Aristoteles. Til forskjell fra Platons virkelighetsfjerne rasjonalisme, vektlegger aristotelismen fornuften som metode til å oppnå kunnskap, et system som satte et markant preg på kristen og muslimsk tenkemåte fram til slutten av 1700-tallet.

Aristotelismen fikk avgjørende betydning for Vestens intellektuelle utvikling [1] og tenkemåte, og Vesten er fortsatt preget av Aristoteles' logiske metodikk, empiriske etterprøving av overleverte sannheter og filosofiske vokabular. Et kort liv kan være like bra. Det som betyr noe er at vi får nok tid, sier Vinje. Filosofen mener antall år er mindre viktig, men at et liv kan være både for kort og for langt. Annonse — Hvis man ikke får tid til å utnytte potensialet sitt, er det for kort.

Et liv som ender for tidlig etterlater noe uforløst. Hvis man bruker opp sitt potensial, og ikke lenger kan bruke evnene man har, så kan man ikke fortsette å være lykkelig. Fordi lykken handler om å være dydig, bruke evnene sine og virke på sitt beste. Likevel er det relevant for nåtida, mener hun. Åh, det finnes tre typer A I boken Meningen med rus, skrevet av sosiolog Øystein Skjælaaen, finner vi et perspektiv som ligger nærmere Platons Drikkegildet.

Skjælaaen drøfter de dionysiske kreftene som også strømmer gjennom menneskelivet, fra julebord til hospitsrom, og skildrer rømningsveiene vi tyr til når eksistensen føles grå og trang. Skjælaaen drøfter de dionysiske kreftene som også strømmer gjennom menneskelivet, fra julebord til hospitsrom. I et av kapitlene møter vi Jonas, en borderline-alkoholiker som formulerer sitt eget livsproblem på en måte Sisyfos ville ha nikket til.

Ukjent kunstner, Portrett av Aristoteles

Det er kjedsomheten i tilværelsen som tar knekken på ham: «Er det dette jeg skal gjøre og så dør jeg, liksom? Vitnemålet fra Jonas, og plassen det får i fremstillingen, er typisk for forskjellene på disse to bøkene. Når det gjelder interessefelt og siktemål, blir nemlig forholdet til filosofiens stamfedre snudd på hodet. Skjælaaen er den nysgjerrige aristoteliker, på jakt etter eksempler og arter fra livets snurrige mylder.

Bøhn er abstrakt platonist, med blikket rettet mot allmenngyldige kategorier, hevet over verdens frustrerende virvar.

ARISTOTELES Relaterte emner

Om boka For første gang kan norske lesere gjøre seg kjent med hele Aristoteles' klassiske teori om sjelslivet. Om sjelen et verk som består av tre bøker var allerede i antikken en klassiker, som langt på vei supplerer hans øvrige hovedverk innen naturfilosofi. Aristoteles' oppfatning av menneskets sjelsliv var vesentlig forskjellig fra den psykologi som hans læremester Platon hadde forfektet. I motsetning til Platons lære om sjelens udødelighet utvikler Aristoteles i verket Om sjelen en psykologisk teori som langt på vei foregriper moderne persepsjonspsykologi. Riktignok mente også Aristoteles, i likhet med Platon, at menneskets sjelsliv hadde sin egenart i tenkningen. Men, i motsetning til Platon, hevder han at menneskets tankeliv på en helt vesentlig måte er forbundet med sansningen og menneskets øvrige livsfunksjoner.

Aristoteles
ARISTOTELES Kommentarer:
Forfatter på Aristoteles
Beck fra Sørum
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Drachen. jeg liker utforske norske bøker gjentatte ganger.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net