Hva Er Karakter C

  1. Mer om
Hva Er Karakter C

Hva Er Karakter C MuligheterContent [hide]

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene Enhver eksamen skal føre fram til en karakter eller et vurderingsuttrykk. eller 'Ikke bestått', eller som en bokstav etter skalaen A, B, C, D, E, F Da gis søker 3 karakterpoeng. Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5. Tallkarakterer tidligere brukt av norske læresteder: 1,0 – 2,1 = 5 poeng Lurer du på hva som skal til for å få en A eller B? Under kan du lese om hvilke kriterier de Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter C I dette ligger også at verdien av karakteren C skal oppgraderes, sier han. derfor er NTNU helt i bunn av listene hva kvalitet angår

Vi tror mye av løsningen ligger her.

Du vil kanskje like: Disney karakterleri

I mellomtiden vil vi ivareta studentenes rett til å vite hvorfor man får den karakteren man har fått. Meld deg på Khronos nyhetsbrev Få siste nyheter fra Khrono på e-post Siste fra forsiden.

F: Ikke bestått Generell beskrivelse: "Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet". Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter F: Besvarer ikke problemstillingen.

Dokumenterer ikke kunnskap om sentrale områder i pensum. Dokumenterer ikke kjennskap til fagets hovedlinjer. Kandidaten har både manglende selvstendighet og vurderingsevne. I orden og atferd gis disse karakterene: God G. Vanlig god orden og vanlig god atferd Nokså god Ng. Klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd Lite god Lg. F — Ikkje greidd Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava.

Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende.

Karakter E: akademisk stryk, økonomisk bestått

Tidlegare karaktersystem UiO endra karaktersystem i 2003. Rangering Rangeringsgrunnlag for mastergrader og videreutdanning er den utdanningen som gjør søkeren kvalifisert for opptak opptaksgrunnlaget, samt eventuelle tilleggspoeng. Jeg føler jo at jeg har skrevet en god oppgave, men det er jo tre måneder for sent.

Plutselig sitter man med følelsen av at man kanskje ikke er god nok til å ta en master. For å prøve å sikre at det både blir en relativ fordeling, samtidig som en B i Bodø er det samme som en B i Bergen, er det satt i verk en rekke kontrollmekanismer.

Nasjonale fagråd innenfor de enkelte fag sammenlikner besvarelser fra ulike steder, og vurderer om lista er lagt likt overalt. En annen kontrollmekanisme er at ulike høgskoler og universiteter bytter på bruk av sensorer. Når disse bytter fram og tilbake bidrar de til at de samme prestasjonene vurderes rimelig likt fra studiested til studiested.

Siden sensorer og studenter flytter mellom studiesteder, og en kan sammenlikne opptakstall mellom institusjoner, kan det oppstå ulike meninger og kunnskap om karaktersetting.

HVA ER KARAKTER C Relaterte emner

Sensurfristene følger universitets- og høyskoleloven, 21 dager fra eksamensdato jfr. Sensuren kunngjøres kun i Studentweb Karaktersystem Ved eksamen benyttes normalt vurderingsuttrykket A—E som uttrykk for «bestått», mens F betyr «ikke bestått». Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus. Vurderingsuttrykket kan også være «bestått» og «ikke bestått». I emner der det forekommer delvurderinger deleksamener må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering helhetlig karakter i emnet. Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse: A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Hva Er Karakter C
HVA ER KARAKTER C Kommentarer:
Redaktør på Hva er karakter c
Jørstad fra Steinkjer
jeg er glad i studere dokumenter sulten. Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Bujinkan.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net