B2 Norskprøve

  1. Mer om
B2 Norskprøve

B2 Norskprøve SalgDu kan melde deg på norskprøve høst fra mandag 23. august klokka 09:00 til Du velger hvilke nivå du skal ta (A1–A2, A2–B1, B1–B2) når du melder deg p Forberede deg til norskprøven? Her kan du øve på ulike oppgavetyper innen lytte, lese og skrive for A1-A2, A2-B1, B1-B Nivåene for Norskprøven er A1-A2-B1-B2. Bergenstesten er nivå B2-C1. Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1 og nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold Norskprøven fra Kompetanse Norge (med resultatet A2, B1, B2 eller C1); Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med Norskprøven i 2014 og

Prøven er på norsk og består av 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der bare ett svar er riktig. For å bestå prøven må kandidaten ha minimum 24 riktige svar.

Da blir du avslappa, ikke sant? Et smil gjør at du oppfattes å være mer kompetent og gir deg økt selvtillit, noe som du så sårt trenger akkurat nå.

Det er kommunikasjon i smilet ditt, da er du i gang! En ting som er veldig viktig er at du lytter til spørsmålene.

Sandnes Læringssenter

Når du kommer på prøven så er du sikkert veldig opptatt av å snakke, snakke bra og snakke avansert. Men, hallo, hallo, det er viktig å lytte. Jo, fordi at du skal svare på en oppgave og hvis du ikke lytter så svarer du feil på oppgaven og dermed går det ikke så bra.

Hold deg til hva oppgaven handler om, og for å holde deg til temaet så må du forstå oppgaven. Alt går veldig fort når vi er under press. Man sitter der og svetter, kaldsvetter på hendene, og det vanskelig å fokusere.

Forberedelseskurs (Norskprøve

Men fokuser, lytt og svar. Det er kjempeviktig at du svarer på det du blir spurt om, og at du ikke begynner å ta tak i andre tema og vandrer bort fra problemstillingen til spørsmålet. Gjør du det, så får du et dårligere resultat. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak.

Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring. Det er andre tungtveiende viktige og alvorlige grunner til at du ikke bestått prøven. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir.

Norskprøvene

Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får. Du øver og det tar tid. For hver tekst du skriver, blir du flinkere.

Det viktigste er at du øver på strukturen. Etter hvert blir det lettere. Det er helt greit å bare skrive tre, fire setninger om temaet i innledningen.

Men man trenger ikke forstå alle ordene for å klare testen. Ved hjelp av logisk tenking og språklig intuisjon kan man resonnere seg frem til hva som er riktig svar.

Meld deg på prøven

Det viktigste for å klare denne teksten er et høyt vokabular. Men man kan resonnere seg frem til svaret ved å tenke logisk og bruke intuisjon selv om man ikke forstår alle ordene. Skriveprøve Denne delen vurderes skjønnsmessig av sensor.

Det er fem kriterier: 1. Oppbygging: Teksten må være sammenhengende, strukturert og lett å følge.

Birgers norskside

Som vurderingsskala på delprøvene i norsk benyttes de fire språknivåene som beskrives i læreplanen; A1, A2, B1 og B2 slik de er beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk. Vurderingen «under A1» kan også benyttes dersom vedkommende er under nivå A1 i noen av ferdighetene som beskrives i læreplanen.

De som søker om permanent opphold må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig.

B2 NORSKPRØVE Relaterte emner

Norskprøven Norskprøven dokumenterer kandidaters norsknivå etter det europeiske rammeverket A1 — B2. Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er en digital prøve som består av en leseprøve, lytteprøve og skriveprøve. Vi tar også imot kandidater som ikke er bosatt i Asker kommune, inkludert kandidater bosatt i utlandet. Deltakere med «rett og plikt» bosatt i Asker kommune har ett gratis forsøk på muntlig prøve og ett gratis forsøk på skriftlig prøve.

B2 Norskprøve
B2 NORSKPRØVE Kommentarer:
Forfatter om B2 norskprøve
Byberg fra Skien
Se over min andre nyheter. Jeg trives Drag Racing. jeg er glad i utforske norske bøker tåpelig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net