Odd Arild Grefstad

  1. Mer om
Odd Arild Grefstad

Odd Arild Grefstad VoksendeOdd Arild Grefstad er en norsk næringslivsleder. Han er konsernsjef i Storebrand. Han har vært ansatt i Storebrand siden 1994, og ble konsernsjef 1. Grefstad er utdannet statsautorisert revisor, og er i tillegg sertifisert Vis Odd Arild Grefstads profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Odd Arild har 2 stillinger oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn Proff.no gir deg rolleinformasjon om Odd Arild Grefstad. Se hans roller (6) og relasjoner (48) i næringslivet - og hvilke bransjer Odd Arild Grefstad er Odd Arild Grefstad is on Facebook. Join Facebook to connect with Odd Arild Grefstad and others you may know. Facebook gives people the power to share and Odd Arild Grefstad (født 15. september 1965) er en norsk næringslivsleder. Han er konsernsjef i Storebrand

Hisdal Statsautorisert revisor 31 32 Revisjonsberetning for 2013 Uttalelse om årsregnskapet utdrag Konklusjon om selskapsregnskapet Etter vår mening er selskapsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Storebrand ASA per 31.

Konklusjon om konsernregnskapet Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Storebrand ASA per 31.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Hisdal Statsautorisert revisor 33 34 Kontrollkomitéens uttalelse for 2013 Elisabeth Wille Kontrollkomitéens leder 34 35 Kontrollkomitéens uttalelse for 2013 Kontrollkomitéen i Storebrand ASA har i møtet 25.

Med henvisning til revisors beretning av 11. Venold Representantskapets ordfører 36 37 Representantskapets uttalelse for 2013 Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, revisors beretning og kontrollkomitéens uttalelse har på lovbestemt måte vært forelagt representantskapet i møtet 6. Representantskapet har ingen bemerkninger til styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA. Storebrands redegjørelse Årsberetningen til Storebrand ASA henviser til årlig rapport om eierstyring og selskapsledelse etter Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som inkluderer redegjørelse om foretaksstyring.

Odd Arild Grefstad Wikipedia

Allerede i 1995 etablerte Storebrand sitt første bærekraft-team, og begynte å sette sammen fondsløsninger med bærekraftige investeringer. Pågangen av kunder for denne satsingen var da ikke veldig stor, forteller Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad, i TV 2-programmet Bare business. Fotformsko og palestinaskjerf — Interessen rundt bærekraft på den tiden var vel litt preget av at det var folk med fotformsko og palestinaskjerf som var mest i det området der.

Det har endret seg veldig, ikke minst i den senere tiden. Men den første fasen var en pionértid, og der var vi en av de første i verden med dette faktisk, forteller Storebrand-sjefen.

Odd Arild Grefstad

Ved å skru av markedsføring vil du få helt generiske annonser i purehelp som kan oppleves som lite interessante og kjedelige. Å deaktivere for markedsføring stopper ikke reklamen på vårt nettsted. Heidi Skaaret vil ta over som leder for det nye satsingsområdet Personmarked Norge PM, som fremover også vil få ansvar for produktenhetene Sparing, Bank og Forsikring. Tove Selnes vil lede People og går inn i konsernledelsen, og det samme gjør Trygve Håkedal som vil lede konsernområdet Technology.

Storebrand Odd Arild Grefstad

Steffen Syvertsen understreker at også Agder Energi har nytte av å rapportere og måle egne utslipp. Likevel må også vi bli mer bevisst på hvordan vi påvirker miljøet, og hva vi kan gjøre for å få et enda lavere fotavtrykk på omgivelsene.

Dette bidrar klimaregnskapet godt til, sier Syvertsen.

ODD ARILD GREFSTAD Relaterte emner

Clarify transition rules for Paid-up policies to Paid-up policies with investment choice 4. Transition rules for guaranteed reserves into Solvency II 5. Exact figures will be presented together with the result from Q1 2014, on th. All numbers in million NOK 2 based on an expected return of 4. Hisdal Statsautorisert revisor 31 32 Revisjonsberetning for 2013 Uttalelse om årsregnskapet utdrag Konklusjon om selskapsregnskapet Etter vår mening er selskapsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Storebrand ASA per 31. Konklusjon om konsernregnskapet Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Storebrand ASA per 31.

ODD ARILD GREFSTAD Kommentarer:
Redaktør på Odd arild grefstad
Olafsen fra Kaupanger
Jeg nyter rapporterer norske nyheter eiendommelig. Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Rennrodel.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net