Nordfjordeid Kulturhus

  1. Mer om
Nordfjordeid Kulturhus

Nordfjordeid Kulturhus PersonvernKonsert lau 13 :00 · Riksteatret: Teaterkonsert Opera Nordfjord er ein distriktsopera på Nordfjordeid, som produserer opera, 21 i Trivselshagen, Sogndal Kulturhus, Operahuset Nordfjord Opera Nordfjord innbyr til magisk Filmmusikk-turné. magisk, musikalsk eventyr når SAGAS skal på turné til Nordfjordeid, Førde og Sogndal april Kunstgalleri med utstilling i tre etasjar. Utleige av lokar, pub, turistinformasjon om sommaren og kontor for Opera Nordfjord og Address: Eidsgata 10, 6770 Nordfjordeid. Kunstgalleri med utstilling i tre etasjar. Utleige av lokar, pub, turistinformasjon om

No tek dei også posisjonen som einaste operahus utanfor Oslo, med god drahjelp frå etableringa av Operahuset i Bjørvika. Å ha det einaste operahuset utanfor Oslo set Eid og Nordfjord på kartet og gir positiv gevinst for lokalsamfunnet. Eit ordinært kulturhus vil ikkje få den same merksemda som operahuset. Det er nettopp suksessen til Opera Nordfjord som gjer det mogleg å realisere draumen om eit nytt kulturhus på Nordfjordeid.

Her samlokaliserer ein skule, kino, bibliotek og opera- og kulturhus. Det er ikkje gitt at ein tettstad med 2700 innbyggjarar har eit eige operahus. Ein kreativ rektor og ordførar, modige folkevalde og eit driftig musikarpar har æra for at hundrevis av tilskodarar kvar haust kan oppleve opera i ein fin og romsleg sal med glimrande akustikk. Michael og Kari vart rektor og lærar i musikkskulen.

På nittitalet byrja dei å setje opp operaer med ei blanding av profesjonelle songarar og dyktige amatørar. I same periode vart planar om kulturhus drøfta, men skrinlagde fordi kommunen mangla midlar.

Vaksinering i Stryn kommune

Opera Nordfjord fekk etter kvart tilskot over statsbudsjettet, men det vesle operaselskapet heldt fram med å setje opp opera i leigde lokale på folkehøgskulen. Sambruk og samarbeid Vinteren 2003 vart operasjefen informert om nye planar. Den dåverande ordføraren og rektoren ved Eid vidaregåande skule såg føre seg eit nytt bygg finansiert som eit spleiselag — ei samlokalisering av skule, bibliotek og kino. Ein modernisert vidaregåande skule var utgangspunktet då fylkeskommunen, kommunen og staten gjekk saman om eit nytt bygg.

Jukebox en ønskekonsert med Rune Larsen, Tor Endresen Katrine Moholt

I 2009 opna det flunkande nye Operahuset Nordfjord, som romma alle dei etterlengta fasilitetane. Tak og vegger er utforma slik at akustisk musikk kan høyrast i heile salen, og det er plass til 540 tilskodarar. Isolasjon Ytterveggar isolerast med 20cm mineralull. Tak isolerast med 30-40cm mineralull.

Utvendig kledning leverast kvitgrunnet.

Hvordan komme til Operahuset Nordfjord i Eid via Buss eller Ferje Moovit

På veggar leverast ferdigmalte Huntonitt veggplater. Veggar med baderomsplater med flismønster. Utvendig leverast huset med svart betongtakstein og kvitgrunna dobbelfalsa kledning.

Dører Ytterdøra er tilpassa øvrige eksteriørdetaljar på huset. Band Bli med i skulen sitt elevband! Dersom du er musikkinteressert, eller vil lære meir om å spele eit instrument er dette valfaget for deg. Blankvåpen Trening i bruk av øks, sverd og skjold med meir. Elevstyrte valfag Mange av studentane våre er ressurssterke på område som gjer at dei kan brukast som leiarar og lærarar for andre studentar på skulen. Dette kallar vi elevstyrte valfag eller elevstyrte aktivitetar. Dette veit vi først meir om når studentane kjem til oss.

Fem på topp Vi er omgitt av fjell som byr på mange flotte fjellturar. I løpet av hausten og våren tek vi deg med på eit utval av fine toppar.

Opera Nordfjord

Filmkveld Vi viser filmar i ulike sjangrar på storskjerm ein fast kveld i veka. Foto Vi jobbar med motiv, bearbeiding og framkalling i tradisjonell form. Her heng mange akustiske tepper som kan hevast og senkast. Utfordringa er at ein skal kunne bruke salen til all slags musikk — frå opera til rock. Når det er lydforsterka musikk som rock så vil ein dempe salen, fortel Arild Brekke frå akustikkfirmaet. Optimal akustikk har vore ei stor utfordring for arkitektane sitt arbeid med dette kulturhuset.

Siste generasjon Fast amfi gjer forholda betre for klassisk. Det er også ein intim sal, med kort veg frå scene til bakerste benk.

NORDFJORDEID KULTURHUS Relaterte emner

Lokale turar til stadar som: Geiranger som er på UNESCO si verdsarvliste Briksdalsbreen Ålesund Elevkveldar Ein kveld i månaden arrangerer elevane elevkveld der dei sjølve er ansvarlege for middag, dessert og underhaldning. Ofte vel ein eit tema for kvelden. Dømer på elevkveldar er kokkekamp, bryllaup og halloween. Valfag: 30 Du må ha minst 2 valfag, men kan velge så mange som du vil. Valfaga varierer i lengde frå 1-2 timar pr. Aerobic Ein veldig kjekk måte å komme i bedre form på!

Nordfjordeid Kulturhus
NORDFJORDEID KULTURHUS Kommentarer:
Forfatter på Nordfjordeid kulturhus
Nordvik fra Alta
Jeg har lyst lese romaner helt klart. Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Halbmarathon.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net