Bora Uib

  1. Mer om
Bora Uib

Bora Uib Nå for tidenIntra-cohort cannibalism is an example of a size-mediated priority effect. If early life stages cannibalize slightly smaller individuals, then parents face a BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og andre Bergen Open Research Archive (BORA) er Universitetet i Bergen (UiB) sitt åpne forskningsarkiv. Alt materiale i BORA er åpent tilgjengelig i fulltekst p BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens digitale institusjonelle arkiv, og inneholder vitenskapelig materiale produsert ved Inneholder vitenskapelige arbeider som er produsert ved UiB. BORA er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver

Oppgåva får ei permanent lenke som vil gje tilgang til oppgåva også i framtida. Klarering av rettigheiter: Har du bilete teke av andre i oppgåva? Ver merksam på at det er ditt ansvar å klarere rettigheitene til desse.

Bergen Open Research Archive Universitetsbiblioteket UiB

UiB har rett til å overføre og gjøre tilgjengelig dokumentet i et annet arkiv med samme formål som BORA, enten det er eid eller drevet av Universitetet, eller et tilsvarende nasjonalt arkiv, hvis et slikt arkiv erstatter BORA i fremtiden. Verket kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned kun til personlig bruk.

Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen 2012.

View/Open

Prescribing and Prescribers of Psychotropic Drugs in Norway. A population based pharmacoepidemiological study. Lesbisk selvtillit — lesbisk helse.

BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst. Hovedinnhold I UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive BORA, er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgave, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og annet vitenskapelig materiale.

Ta kontakt ved spørsmål om rettighetsklarering. Ved å gjøre dette gjør du arbeidet ditt mer synlig og det blir lettere å dele forskningen din med kollegaer.

Bergen Open Research Archive (BORA) Tjenestekatalog for IT

UiB vedtok i 2019 en instruks om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler som krever at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler skal lastes opp i Cristin. Artikler som blir lastet opp i Cristin blir overført til BORA og gjort åpent tilgjengelige i tråd med rettighetshavers retningslinjer. Vitenskapelige arbeider som ikke er publisert har forfatter selv alle rettigheter til i følge Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen.

Materiale der forfatter har overført rettighetene til andre må klareres med rettighetshaver før det kan gjøres tilgjengelig i BORA. Du finner mer informasjon om egenarkivering hos openaccess. Ta kontakt på bora uib.

I relasjon: Bora bora pris

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Beståtte oppgaver blir overført til BORA etter sensur hvis du har godkjent tilgjengeliggjøring. Hvis du takket nei til tilgjengeliggjøring i BORA når du leverte oppgaven, men ønsker å legge den ut i ettertid, kan du sende en epost med en signert lisens til bora uib.

Publikasjon

Masteroppgaver er en viktig del av norsk forskning. Studenter, forskere og andre interesserte kan ha nytte av å lese oppgaven din.

Det er også interessant å se på tidspunktet for oppstarten av samarbeidet og hvilke forutsetninger den enkelte fengselsinstitusjonen har for et slikt samarbeid. I forhold til musikkterapeutene ønsker studien å undersøke i hvilken grad arbeidet i fengslene har påvirket musikkterapiprofesjonen og hvorfor musikkterapeutene har ønsket å arbeide i fengslene.

BORA UIB Relaterte emner

Universitetsbiblioteket får ikkje lenger den trykte oppgåva, så BORA er den einaste staden oppgåva kan gjerast tilgjengeleg for andre. Fordelar med å gjere masteroppgåva tilgjengeleg i BORA: Du kan spreie oppgåva di til andre på ein enkel og effektiv måte. Oppgåva vil verte søkbar gjennom nasjonale og internasjonale søkemotorar og bibliotekkatalogar. Oppgåva får ei permanent lenke som vil gje tilgang til oppgåva også i framtida. Klarering av rettigheiter: Har du bilete teke av andre i oppgåva? Ver merksam på at det er ditt ansvar å klarere rettigheitene til desse.

Bora Uib
BORA UIB Kommentarer:
Forfatter på Bora uib
Børresen fra Steinkjer
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: gleiten. Jeg har lyst studere dokumenter lekende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net