Haslum Kapell Bærum

  1. Mer om
Haslum Kapell Bærum

Haslum Kapell Bærum VekstKommunens livsynssåpne seremonilokaler, kremasjon, avtale tid for urnegravlegging, henting, levering eller forsendelse Haslum krematorium er nordøst for Haslum kirke, i utkant av kirkegården. Anlegget ble tegnet av John Engh, som vant en arkitektkonkurranse i Haslum krematorium - store seremonirom. Seremoni - bisettelse, Ylva Rugeldal Brunstad Haslum kirke er en av Bærums to middelalderkirker fra slutten av 1100 tallet. Kirken benyttes i dag til vanlige kirkelige aktiviteter, og er åpen for Velkommen til åpen kirke søndag kl. Selv om vi ikke kan ha gudstjenester som vanlig, så er kirken åpen for stillhet, bønn og musikkmeditasjon

Porten av støpejern har rundbuet overdekning, murt av bruddsten, hvitkalket, avdekket med skiferkledd sadeltak, forsynt med sveifede bord. Tidligere har kirkegården ant. Begravelser i kirken. I 1681 fikk kirken en ku av Gertrud Forneboe mot at hennes salige mann ble innsatt i kirken.

I 1687 ble assessor Knud Frandsen, som døde i København, bisatt i kirken «paa dend Venstre haand i Indgangen». I 1689 fikk hans enke tillatelse til å få gravkammer i kirken mot at kirken fikk andel i gården Haug. Kammeret ble murt i grunnen foran korbuen.

I 1806 ble et lik fra kammeret satt ned på kirkegården. I gulvet over kammeret er det nedfelt en stenplate med innskrift: «Anno 1925 ved Haslum kirkes Restaurering blev herunder fundet et muret Gravkammer. Knud Frandsen Kiørboe død den 8 december 1687. Reqviescat in Pace». Fra gravkammeret er bevart et innskriftskjold omgitt av akantus og med vinger med englehermer.

Nederst sørgende putti og timeglass. På skjoldet alliansevåpen med.

Jar menighet Hjem

Gravmæler På kirkegården er bevart 3 gamle stenplater. Karen Hans datter Braate», død 1728. Platetykkelse 10 cm. Innskriftfelt med hjørnepalmetter, perle- og stavbue oventil og nedentil, over John Sørensen Sand, f. Bygninger tilknyttet kirkegården Gravkapell fra 1902 på kirkegårdens nordre del. Oppført av pusset tegl.

Haslum krematorium franciaenred.com

Innvendig dekorert al secco av Herman Isaachsen Willoch. Kilder Utrykte kilder Statsarkivet. Extraksjonshefter prot. Bilag til kirkeregnsk. Revisjon av kirkeregnsk. Stattholderog stiftsarkiv prot.

Kapellene på Haslum stenges i to måneder Budstikka

Kirkedeptet, visitasberetn. Asker kallsbok 1820.

Formannskapets kopibok 1838-67, journal 1837-68, forhandlingsprot. DN IV 329 1348 «vider Haslleims kirkiu».

Nicolaysen: Norske Fornlevninger, s. Schirmer: Fortegnelse over vore bevarede mindesmærker fra den kristne middelalder. En bygds historie II. Kommunens to seremonirom på Haslum krematorium store og lille kapell, hhv. Seremonirommene kan brukes til både religiøse, livsynsnøytrale og livssynsåpne seremonier. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene.

Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring. Dessuten er det anlagt et muslimsk gravfelt.

Kirkegården på Haslum var lenge eneste kirkegård i Østre Bærum. Når folk skulle gravlegges var ikke alle like. I middelalderen var det slik at de geistlige ble begravet inne i kirken, folk av høy byrd nærmest kirkeveggen og trellene ble begravet ytterst ved kirkemuren.

Lovløse og hedninger ble begravet på utsiden av murene. Det nederste av bildene ovenfor viser at man kunne kjøpe seg plass nær kirken. Korbue, portaler og vinduer ble murt om og innredningen fornyet. Det gamle våpenhuset ble byttet ut.

Haslumseter kapell

Korsarmene fikk gallerier, men disse ble fjernet i 1927. Kirken ble restaurert i 1924-27. Denne valgte et representantskap på 20 medlemmer, samt forskjellige komiteér: hovedkomité med hovedagent Rolf Lykken som formann, finanskomité med disponent Sigurd Iversen som formann og en propagandakomité, bestående av dir.

Thor Bjørn Schyberg og Ragnvald Iversen. De fleste menighetene har kortilbud for flere alderstrinn. Babysang er blitt populært de siste årene og gir mulighet for en ny møteplass mellom kirken og småbarnsfamilier. I tillegg til kantorene er også frivillige med på å lede korvirksomheten. Nyheter Bærum Kapellene på Haslum stenges i to måneder Stenger: Eli Riefling Ree i Jølstad begravelsesbyrå i store kapell som stenger for oppussing neste uke.

HASLUM KAPELL BÆRUM Relaterte emner

Foto: Hanne Jacobsen, 31. Høsten 1942 tok stud. I dette første møtet deltok blant annet pastor Johannes Smidt, pastor H. Koren og disponent A. En foreløpig oppnevnt komité innkalte til generalforsamling den 8. Denne valgte et representantskap på 20 medlemmer, samt forskjellige komiteér: hovedkomité med hovedagent Rolf Lykken som formann, finanskomité med disponent Sigurd Iversen som formann og en propagandakomité, bestående av dir.

Haslum Kapell Bærum
HASLUM KAPELL BÆRUM Kommentarer:
Rapportert den Haslum kapell bærum
Bekken fra Kristiansand
Se over min andre innlegg. jeg er tent på Fischzucht. jeg liker lese om Norge merkelig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net