Flo Og Fjære Brønnøysund

  1. Mer om
Flo Og Fjære Brønnøysund

Flo Og Fjære Brønnøysund kompromissNeste forventede høyvann (flo). Neste forventede lavvann (fjære Neste forventede lavvann (fjære). Neste forventede høyvann (flo Nærmeste målested til Brønnøysund er Rørvik: vannstand.statkart.no/. Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf Dato, Soloppgang, Solnedgang, Flo, Fjære, Flo, Fjære har opphold nå, det holder seg tørt den neste timen. Brønnøysund Nordland, 5 moh

Dette er blant annet tilfelle i Skagerrak, hvor bølgen gjennom Den engelske kanal og bølgen som går nord om Skottland er nesten i motfase. Derfor er tidevannsforskjellene langs Sørlandet og i Oslofjorden så små sammenlignet med resten av landet.

Hvert år publiserer Statens kartverk «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard, samt Dover, England».

Flo og fjære brønnøysund

Langs kysten av Norge er det minst gjennomsnittlig tidevannsforskjell i Oslo, Mandal og Stavanger. Største forskjell er det fra Trondheim til Vardø med nær 2 meter gjennomsnittlig forskjell og største forskjell på over 4 meter. Dette ble oppdaget av kapteinen da han tok en walk around etter at flyet var parkert.

Dette er standard prosedyre, sier Lina Lindegaard Carlsen som er kommunikasjonskonsulent i Widerøe. Punkteringen førte til at flyvningen til [ ] Torghatten selger helikopter-hangarene Torghatten selger de to hangarene på flyplassen i Brønnøysund til et lokalt eid firma for en ikke oppgitt sum.

Firmaet ble stiftet 22. I Bodø er havnetiden 12 timer og 24 minutter, som altså blir tidsforsinkelsen av neste flo etter Månens kulminasjon.

Nå går det gjennomsnittlig 12 timer og 25 minutter mellom hver flo, og det vil være fjære omkring 6 timer og 12 minutter før og etter den forutsagte flotid.

Det betyr at i Bodø vil det også være flo i gjennomsnitt ett minutt før Månens kulminasjon. Det store spranget i havnetid mellom Bodø og Kabelvåg, som ved første øyekast kan virke forvirrende, er bare uttrykk for at flo sjø på de to stedene kommer henholdsvis like før og like etter Månens kulminasjon.

I området omkring Vestfjorden er det altså slik at en har flo omtrent på samme tid som Månen står i sør, og dessuten når den står i nord omtrent 12 timer og 25 minutter senere. Det betyr at når en er i Lofoten og ser Månen stå i sør eller nord på himmelen, kan en være ganske sikker på at det samtidig er flo sjø.

Er det full- eller nymåne, vil det i tillegg være springflo. Nord for Lofoten kommer flo gradvis forsinket i forhold til Månens kulminasjon, i Tromsø med 1 time og 20 minutter og i Vardø med hele 5 timer og 37 minutter. I Vardø er det altså nesten fjære når Månen kulminerer. Sør for Lofoten, på Helgeland og kysten av Trøndelag, kommer flo sjø gradvis tidligere enn tidspunktet for øvre kulminasjon.

I Rørvik er det flo gjennomsnittlig 58 minutter før kulminasjon, i Kristiansund 1 time og 43 minutter og i Bergen 2 timer og 17 minutter.

I Oslo kommer neste flo i gjennomsnitt 5 timer og 8 minutter etter Månens øvre kulminasjon. Her er det også nesten fjære når Månen kulminerer. Denne metoden for å bestemme tidspunktet for flo sjø kan tidvis være ganske unøyaktig.

Grunnen er at tidspunktet for flo og fjære ikke bare er bestemt av når Månen står i sør, men også avhenger av Månens deklinasjon, det vil si høyde på himmelen, og avstand fra Jorda.

Brønnøysund

Dessuten vil Sola også ha betydning selv om dens bidrag bare er omkring tredjeparten av Månens virkning. Tidsforsinkelsen mellom månepassasje i sør og neste flo varierer med et karakteristisk forløp over en 14 dagers syklus, med en sakte reduksjon over noen dager og en etterfølgende rask økning.

Den største forsinkelsen kommer vanligvis 45 dager før full- eller nymåne. Tidspunktet for flo eller fjære blir bestemt bare ut fra tiden når Månen kulminerer, og med tillegg av en fast gjennomsnittlig havnetid kan derfor enkelte dager avvike opptil 1 time fra det virkelige tidspunktet.

Noen ganger kan avvikene bli enda større og det er eksempler på mer enn 2 timers avvik i Oslo, men det er ingen enkel forbindelse mellom tiden når de største avvikene oppstår og månefasen. Minst avvik er det vanligvis nordover langs kysten og omkring tiden for full- eller nymåne.

Metoden med å prediktere flo og fjære ved hjelp av harmoniske konstanter er langt mer nøyaktig og blir derfor nå brukt ved alle skikkelige beregninger av tidevann. Mange vil likevel synes det både er artig og nyttig å vite hvordan tidspunktet for flo eller fjære kan knyttes direkte til Månens gang på himmelen, selv om slike prediksjoner kan bli ganske omtrentlige.

På samme sted inntreffer flo og fjære temmelig regelmessig et bestemt antall timer og minutter etter Månens øvre og nedre kulminasjon.

Har du lest dette? Cornflour norsk

Tidsrommet mellom Månens kulminasjon og det påfølgende høyvannet kalles havnetiden. Den varierer fra sted til sted, og er et direkte uttrykk for forsinkelsen mellom det teoretiske likevektstidevannet og ankomsten av den virkelige tidevannsbølgen på det aktuelle stedet. Det finnes imidlertid steder hvor de heldaglige bølgene gjør seg sterkest gjeldende, slik at det blir bare ett høyvann i døgnet.

Sjekk tidevann på nett

Meteorologiske faktorer som vind og lufttrykk kan gi til dels store avvik fra det astronomiske tidevannet, se stormflod. Tidevannsforskjeller Ved øyer i åpent hav er tidevannsvekslingen ubetydelig. Ved fastlandskystene er den imidlertid meget forskjellig både med hensyn til tid og størrelse, noe som for det meste skyldes kystenes og farvannets topografi. I bukter og elvemunninger kan forskjellen mellom høy- og lavvann gå opp i mange meter.

tidevann Store norske leksikon

Eksempler er Bay of Fundy på Nova Scotia med opptil cirka 20 meter ved springflo, ved Avonmouth Bristolkanalen med opptil cirka 14 meter og ved St.

Malo i Bretagne med opptil 12 meter. Ved norskekysten er tidevannsforskjellen liten på Øst - og Sørlandet, for eksempel 35 centimeter ved Mandal i november. Man kan ikke kun oppleve hagene. Uten restaurant og omvisning hadde det ikke eksistert noen hager og omvendt.

FLO OG FJÆRE BRØNNØYSUND Relaterte emner

Høyvann og lavvann i Fundybukten på syd­øst­kysten av Canada. Tidevann er en periodisk variasjon i vannstanden i havet som skyldes tidekrefter skapt av månen og solen. Vannstanden i havet endrer seg hele tiden, den enten stiger eller avtar. Det skyldes jordrotasjonen. Når vannstanden er på sitt høyeste, er det flo eller høyvann, og når vannstanden er på det laveste, kaller vi det fjære, lavvann eller ebbe. Perioden, tiden det tar fra en flo til den neste, er ca. Midt mellom, det vil si ca.

Flo Og Fjære Brønnøysund
FLO OG FJÆRE BRØNNØYSUND Kommentarer:
Redaktør på Flo og fjære brønnøysund
Mo fra Alta
Se gjennom min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Kuchendekoration. jeg elsker lese om Norge dødelig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net