Folkeavstemninger I Norge

  1. Mer om
Folkeavstemninger I Norge

Folkeavstemninger I Norge BilligContent [hide]

Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven, slik at ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted I Norge har Stortinget holdt rådgivende folkeavstemninger. Denne formen for folkeavstemning blir kalt for referendum Den foreløpig siste nasjonale folkeavstemningen i Norge ble holdt 28. november 1994, da europaspørsmålet igjen var gjenstand for folkeavstemning Folkeavstemninger i Norge · De to første i var 1905, om godkjenning av unionsoppløsningen og om styreform i Norge Gir oversikt over alle lokale folkeavstemninger fra 1970 og fremover. Oppmerksomheten rundt direkte demokrati i Norge har vært rettet

Direkte demokrati

En ny forskningsrapport redigert av ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard undersøker gjennomføringen av disse lokale folkeavstemningene, og hvordan lokalpolitikerne og befolkningen forholder seg til resultatene av dem.

Rapporten ser også på bruk og lovregulering av lokale folkeavstemninger generelt, både i Norge og andre nordiske land.

Så hva er da vitsen med folkeavstemninger? Den amerikanske teoretikeren David Held har skrevet en rekke bøker om demokratiutøvelse. Han har blant annet stilt følgende spørsmål: hva uttrykker egentlig folkemeningen, og i hvilken grad og i hvilke situasjoner kan demokratiet tvinge gjennom ulike løsninger?

Last ned også: Hvit flekk på tunga

Jeg vil forsøke å diskutere disse spørsmålene litt nærmere ved å bruke folkeavstemninger i forbindelse med kommunesammenslåing som eksempel. Vårt demokrati er indirekte, eller representativt.

Spørsmålet, uavhengig av kompleksitet, har to gjensidig utelukkende svar; ja eller nei. Også under forbudsstriden, i kampen mot alkoholen, gikk Norge sin egen vei. Et flertall stemte for forbud i en landsomfattende folkeavstemning 1919. I Sverige, derimot, fikk forbudet ikke velgernes bifall.

Lokale folkeavstemninger

En rekke argumenter har blitt drøftet nærmere, og det har da blitt lagt vekt på se erfaringer andre land har gjort med folkeavstemninger, og også undersøkelser gjort rundt de avholdte folkeavstemningene i Norge.

Spesielt har det blitt lagt vekt på å drøfte argumenter som ikke har blitt så grundig behandlet i annen litteratur. Seks politiske spørsmål I det forrige århundret ble det holdt seks folkeavstemninger i Norge.

Unionsoppløsning og styreform I 1905 ble det holdt to folkeavstemninger, begge om konstitusjonelle spørsmål. Folket ble først spurt om man var enig i oppløsningen av unionen med Sverige. En viktig bakgrunn er splittede partier. Motsetningene i de sentrale folkeavstemningene har gått på tvers av de dominerende partiskillene. Både den sosialistiske og den borgerlige blokk har blitt splittet, og det har tidvis oppstått unntakstilstander.

FOLKEAVSTEMNINGER I NORGE Relaterte emner

Avsenderdefinert tekst Denne boken viser at folkeavstemninger ikke bare er knyttet til EU-spørsmålet, selv om de avstemningene er sentrale. Ved EU-avstemningene har Norge skilt lag med sine nærmeste naboer. Også under forbudsstriden, i kampen mot alkoholen, gikk Norge sin egen vei. Et flertall stemte for forbud i en landsomfattende folkeavstemning 1919. I Sverige, derimot, fikk forbudet ikke velgernes bifall.

Folkeavstemninger I Norge
FOLKEAVSTEMNINGER I NORGE Kommentarer:
Rapportert den Folkeavstemninger i norge
Svendsen fra Kristiansand
Les også min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Heißluftballonrennen. Jeg har lyst lese romaner dårlig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net