Tine Melk Kode I Kork

  1. Mer om
Tine Melk Kode I Kork

Tine Melk Kode I Kork GjennombruddKonkurransen er åpen for alle over 18 år Vi har gjemt koder under korken på 1.000 melkekartonger, har du funnet en? Registrer deg her og vinn supre premier TINEs melkekartonger er allerede 100 % fornybare, både kartong og plastkork. For å redusere klimaavtrykket ytterligere lanserer TINE sin økologiske melk i Plastkork på melkekartongen er blitt såpass vanlig at vi kanskje har glemt hvordan det var før, men nå relanserer Tine den klassiske åpningen Ved å fjerne den fornybare plastkorken på TINEs økologiske melk reduserer vi Kork eller ikke kork har ingen påvirkning på holdbarhet

Den første utgaven kom allerede i 1959, men kartongen ble introdusert for det norske folk i stor skala fra begynnelsen av 80-tallet. Hver detalj er gjennomtenkt, og det er det også denne gangen. Kork eller ikke kork har ingen påvirkning på holdbarhet. Så lenge kartongen lukkes holder melka seg like godt, understreker Malm. Fluelarver: En enkeltdose vil vanligvis gi 8 — 10 ukers beskyttelse mot angrep av spyfluelarver.

Gjentatt behandling kan være nødvendig etter dette. Ved behandling mot myiasis vil en enkeltdose på det affiserte området sikre at spyfluelarvene drepes. U1, fordelt på to lass L2. U1 ble pumpet inn på samme silo, men sammen med melk fra andre ruter og tappet på ferdigvaretank T2. U1 og deretter videre på kartong. For uttak 2 ble gård 1-9 G1.

U2 overført til S1. U2 og deretter kartong. De resterende gårdene, G10. U2, ble pumpet inn på S2. U2 sammen med melk fra andre ruter og deretter tappet på T2. Ved uttak 3 ble melken fra alle tre lassene pumpet inn på samme silo S1. U3 uten blanding fra noen andre ruter og ble dermed tappet på en ferdigvaretank T1.

Ved uttak 3 ble kun utført analyser av kartong på produksjonsdagen, kartong ved utgått holdbarhet ble ikke analysert. U3 x3 - Ulike analyser ble gjort på de forskjellige prøvene. Melkeprøvene fra gård og lassprøve fra tankbilen ble analysert på bactocount, spunnet ned til pellet, ekstrahert DNA fra pellet, ddpcr analysert og Illuminasekvensert.

Konkurranseregler Tinemelk® korken»

Det samme ble gjort for prøve fra silotank, ferdigvaretank, kartong og kartong ved utgått holdbarhet, men her ble det ikke tatt bactocount analyse. Analysene som ble utført ble 20 27 gjort ifølge beskrivelsene nedenfor.

Prøver fra ferdigvaretank og kartong ble også behandlet med PMA for å skille mellom levende og døde celler i tillegg til vanlig behandling.

På hver gård ble det sjekket lagringstemperatur på gårdstank, temperatur på melken ved pumping over på bilen, melkevolumet pumpet over, om fjøsdøren inn til melkerommet var lukket, om korken på tappestussen var av eller på, volumet til gårdstanken, type vask på gårdstank automatisk eller manuell og merket på gårdstanken Wedholms eller Landteknikk.

Melkeprøvene på gård ble tatt ut i olabeger på bil under pumping av melk fra gårdstank til tankbil ved automatisk prøveuttak på bil.

Lassprøvene ble tatt ut ved leveranse av melk til meieriet. Tankbilsjåføren tok en samleprøve fra hvert skott på bilen ved hjelp av en steril bulkotest av plast og overførte til et sterilt olabeger.

Uttaksstedet ble desinfisert med Desinfect o Novada, Kolding, Danmark før melken ble tatt ut fra tanken. Melken ble pasteurisert ved 72 C i 15 sekunder før uttak av prøver ved ferdigvaretank og kartong.

Spørsmål og svar

Holdbarhetsprøver ble plassert i kjøleskap ved 4, 6 og 8 C, hvor de ble oppbevart til utgått holdbarhet 14 dager. Deretter ble 1 ml melk pipettert over i en forvarmet prøvekopp 50 C, tilsatt 2 ml IBC-inkuberingsløsning bestående av en klarifiserende buffer komponent 1, et proteolytisk enzym komponent 2 og en fluoriserende markør komponent 3 i forholdet 18:1:1 levert av Bentley Instruments og plassert på en varmeplate 50 C i totalt 10 minutter, hvor prøven etter 9 minutter ble sonikert 15 sekunder.

Etter inkuberingstiden ble prøvene flyttet til et strømningscytometer hvor prøven ble analysert Bentley Instruments, Chaska Minnesota, USA. Melkeprøvene ble fortynnet ved bruk av 9 ml Ringers-fortynningsrør og tilførsel av 1 ml prøve til første rør. Fortynningene ble innstøpt i PCA-agarplate med tilførsel av 1 ml fra hvert fortynningsrør.

Prøvene ble inkubert ved 30 C i 3 døgn. Supernantanen ble fjernet og pelleten vasket på nytt som tidligere nevnt med 1 ml citratvann, sentrifugert ved g i 3 min før supernantanten ble fjernet. Deretter ble pelleten lagt på frys frem til DNA ekstrasksjon.

Prøvene ble deretter plassert på et isbrett 20 cm fra en halogenlyskilde og belyst i 5 minutter. Deretter ble prøvene sentrifugert ved g 13000 rpm i 4 minutter i en Eppendorf 5415 D Centrifuge Marshall Scientific før supernantanen ble fjernet og pelleten fryst frem til DNA ekstraksjon.

Nå gjør de endringer på melkekartongen

Deretter ble tubene sentrifugert i 1 min på full hastighet 16110 g i en Eppendorf 5415 D Centrifuge. Supernantanten Marshall Scientific og 50 µl ble så overført til en 96- brønnplate. Endringer fra protokollen: 50 µl elueringsbuffer ble tilsatt istedenfor 63 µl.

Ved uttak 2, 3 og holdbarhetsprøver fra uttak 1 ble det brukt 20 min inkubering ved elueringsteget. Det var noen avvik fra Porcellato et al. Totalt volum på reaksjonskomponentene var her 20 µl. De ble blandet og amplifisert. Under amplifiseringen ble først polymerasen aktivert ved 95 C i 10 minutter.

Primerne festet seg så til ssdna ved 54 C 30sek før elongering ved 72 C 45 sek.

Til slutt ble dråpene stabilisert 24 31 ved 98 C 10 min og deretter ble prøvene kjølt ned til 4 C. Mengden DNA ble så avlest ved bruk av Quantasoft software ver 1. Følgende program ble brukt til kjøring av PCR: første denaturering ved 98 C i 30 sek, etterfølgt av 35 sykluser med denaturering ved 98 C i 30 sek, annealing ved 53 C i 30 sek og elongering ved 72 C i 20 sek, og tilslutt endeling elongering ved 72 C i 10 minutter.

Følgende PCR program ble kjørt: første denaturering ved 98 C i 30 sek, etterfølgt av 10 sykluser med denaturering ved 98 C i 30 sek, annealing ved 55 C i 30 sek og elongering ved 72 C i 20sek, og tilslutt endelig elongering ved 72 C i 10 minutter.

En linær interaksjonsmodell ble brukt for å observere den eventuelle sammenhengen mellom vaskesystem og tanktype kunne ha på hverandre i forhold til bakterieinnhold. Det ble også sett på korrelasjonen mellom tre ulike metoder brukt for identifisering av totalt antall bakterier.

Alt av beskrevet ovenfor ble gjort ved bruk av R-commander.

Gjennomsnittsverdiene for gård med hensyn på melkevolum fra hver enkelt gård er vist i Vedlegg 2 og Vedlegg 3. Bakterien med navn Incertae sedis på genus nivå tilhører familien Peptostreptococcaceae, men det er usikkert hvilken genus den hører til. Prøvene er vist fra venstre til høyre, med hhv. Kartongprøvene er gjennomsnitt av tre paralleller.

Første akse viser prosentvismengde av bakterier. Total mengden bakterier er vist ved grått linjediagram som kopier av DNA per ml melk, vist på andre akse. Bakteriene er vist med fargekode på høyre side, i samme rekkefølge som vist i grafen fra nederst til øverst. Felles for gårdsprøvene ved uttak 1 på silo 1 er innholdet av Pseudomonas, Bacillus, Lactococcus og Streptococcus.

Lassprøven viser en større andel Pseudomonas enn det er i gjennomsnittet av gårdsprøvene, og et lavere antall av total bakteriemengde.

Dagligvarehandelen

Silotanken gir et godt gjennomsnittsbilde for gårdsprøvene. Etter pasteurisering ser bakterieprofilen relativt lik ut, men her kan det være både levende og døde bakterier. Bakterieprofilen for kartongprøvene på produksjonsdag, med levende og uten PMA levende og døde 28 35 KS1. U1 er forskjellige. Ved utgått holdbarhet er det større likhet mellom kartongprøvene med og uten PMA.

Total bakteriemengder er relativ lik mellom utgått holdbarhet ved 4 og 6 C, mens ved 8 C ser vi en økning sammenlignet med prøvene lagret ved 4 og 6 C, fra log 2,8 til log 5,5. Total mikrobiota på genusnivå for prøveuttakene ved uttak 1 silo 2 med total bakterie mengde vist med ddpcr er vist i Figur 4.

Her er silotanken blandet med melk i fra ulike andre ruter i tillegg til ruten som ble fulgt.

Melk eller ikke melk. Annerledesheter

U1 Uttak 1 silo 2 T2. På silotank ble melken fra de utvalgte gårdene G11-G20 blandet med melk fra andre ruter. Fra silotank og innover i anlegget er da melken fra de utvalgte gårdene blandet med annen melk. Gårdsprøvene ved uttak 1 på silo 2 består hovedsakelig av Pseudomonas, Bacillus, Lactococcus og noe Streptococcus. Lassprøven har større mengder Pseudomonas enn gårdsprøvene og lavere innhold av totalt antall bakterier i forhold til gårdprøvene.

Silotanken inneholder en mindre andel Bacillus og Pseudomonas enn gårdsprøvene på den fulgte ruten.

Melk eller ikke melk. Annerledesheter C'est la vie!

I melkeprøvene ved utgått holdbarhet er det Pseudomonas som dominerer innholdet i prøvene ved både 4, 6 og 8 C med hhv. Han forteller at Tine bestemte seg for å ha skrukork på melkekartongene for at melken skal holde seg bedre.

Kan bli endring Malm lover at han skal snakke med dem som bestemmer hvordan melkekartongen ser ut, for å høre hvordan de kan løse problemet med all melken som ikke kommer ut av kartongen. Sven og Armand har begynt å åpne kartongen helt for å helle ut all melken i glasset. Foto: Paal Audestad Bjørn Malm i Tine som produserer melk kommenterer forslagene: Kanskje kan vi skrive noe på ­melke­kartongen i en liten periode.

TINE MELK KODE I KORK Relaterte emner

Del denne artikkelen på e-post Tine relanserer den klassiske melkekartongen. Det skriver selskapet i ei pressemelding onsdag. Melkekartongene er allerede 100 prosent fornybare, både kartong og plastkork. For å redusere klimaavtrykket ytterligere lanserer Tine sin økologiske melk i en enda mer miljøvennlig kartong. Klassisk åpning I tillegg erstattes den fornybare plastkorken med en forbedret utgave av den klassiske åpningen med brett ut og bøy helt tilbake.

Tine Melk Kode I Kork
TINE MELK KODE I KORK Kommentarer:
Redaktør på Tine melk kode i kork
Erlandsen fra Steinkjer
Jeg har lyst dele interessante nyheter berømt. Vennligst sjekk min andre innlegg. En av mine hobbyer er Modellyachting.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net