Multi Smart Øving

  1. Mer om
Multi Smart Øving

Multi Smart Øving BevissthetContent [hide]

Multi Smart Øving er stengt fra 25. For å komme raskt og enkelt i gang til høsten anbefaler vi å klargjøre alle Feide-gruppene i god tid Smart Øving er en personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet er utviklet i samarbeid med Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden Multi Smart Øving er et digitalt læringssystem i matematikk. Det kan brukes på nettbrett og. Bruk en oppdatert nettleser, vi anbefaler Google Chrome Multi Smart Øving er et digitalt øvingsprogram, der oppgavene hele tiden tilpasses hver enkelt elev. Den adaptive teknologien gjør at en elev som viser

Den nye strukturen er basert på læreplanen, ny forskning og erfaringene fra Multi 2.

Ulike oppgavetyper I Multi møter elevene forskjellige oppgavetyper som krever ulike tilnærminger. For å gjøre det lettere å skille oppgavene fra hverandre har spill, aktiviteter, utforskings­­opp­ gaver og samtalebilder fått hver sin utforming.

The most reliable way to stream video.

Hvert kapittel er delt inn i tre-fem delkapitler. De skal snakke om matematikk de ser i bildene og om matematikk de skal lære mer om. Samtalebildene handler ofte om ting du kjenner fra før. I klassen skal dere snakke om matematikk dere ser i bildene, og om matematikk dere skal U lære om.

A mer Aktivitet Vi skal bake klassens Ulike oppgave Aktivitetsrutene: Felles for de ulike aktivitetene er at de krever samarbeidsjobbing utenfor elevboka.

Ofte involverer de bruk av konkreter og andre hjelpemidler. Aktivitetene gjør du sammen med andre elever, utenfor boka.

I Elevboka er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i tråd med den nye læreplanen. Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime.

Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. Denne individuelle tilpasningen er basert på en omfattende kompetanseprofil laget for hver enkelt elev.

Du vil kanskje like: Huawei smartklokke

Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og lærer har til enhver tid full oversikt over enkeltelevens og gruppens kompetanse, og hvordan den utvikler seg. I tillegg kan lærer se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med MSØ. Innholdet i MSØ er utviklet av Multis forfattere, og både fagsyn, læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og kapittelstruktur er i samsvar med læreverket Multi.

Lærer styrer selv hvilket delkapittel fagområde eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der det digitale utgjør én av mange ulike arbeidsformer. Om Smart Øving Dette får elev og lærer i våre Smart Øving produkter: Dynamisk oppgavestrøm - oppgaver tilpasset hver enkelt elevs nivå, og utfordringer basert på dette.

Multi Smart Øving skjermbilder

Klokka viser hvor lang tid elevene har igjen. Symbolene p elevsiden StjernaViser antall retteoppgaver elevene har ftt til i dette kapitlet. Symbolene p elevsiden StjernaViser antall retteoppgaver elevene har ftt til i dette kapitlet. Ukens emne er Multiplikasjon.

MULTI SMART ØVING Relaterte emner

Matematikk med eleven i sentrum Multi-forfatterne Vi som lager Multi, arbeider hele tiden for å gjøre matematikkundervisningen bedre. Det er viktig at vi finner en balanse mellom det digitale og det analoge. Dagens elever må være sikret en trygg og utprøvet læringsmetode. Multi er et komplett læreverk med både digitale og trykte komponenter, der de ulike komponentene spiller på lag og utfyller hverandre. Læreren er viktig som en bro mellom bøkene, de digitale verktøyene og elevene. Lærerens engasjement og kompetanse er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Det er ikke teknologien i seg selv, men måten den blir brukt på som utgjør fremgangen.

Multi Smart Øving
MULTI SMART ØVING Kommentarer:
Forfatter på Multi smart øving
Brandal fra Vadsø
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av chinesischer Handball. jeg elsker rapporterer norske nyheter drømmende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net