Matplante Som Opprinnelig Kommer Fra Regnskogen

  1. Mer om
Matplante Som Opprinnelig Kommer Fra Regnskogen

Matplante Som Opprinnelig Kommer Fra Regnskogen TestetOm regnskogen · Unike dyr og planter forsvinner for alltid Regnskog er skog i områder med mye nedbør jevnt fordelt gjennom året. Mest utbredt er tropisk regnskog i ekvatorialbeltet, der årsnedbøren er minst Menneskene i regnskogen 260 millioner mennesker i verdens regnskoger. Skogfolkene er helt eller delvis avhengige av ressursene i Arilds hage 2 Leder 3 Aktivisten 4 Nytt fra regnskogen 4–5 Stabens anbefaling som kommer fra kvegdrift som ødelegger Amazonas' regnskog I Pando vokser pengene kommer opprinnelig fra indianere i Amazonas

Lukk Om regnskogen Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Annechen Bahr Bugge erfarer at norske forbrukere er skeptiske til ferdigmat. Det er derfor et spørsmål om de mange prosesserte vegetarproduktene som har kommet på markedet faller helt i smak — eller om forbrukerne snarere ønsker å bytte ut kjøttet med friske grønnsaker, sier hun.

Forskeren synes det er et sunnhetstegn at teoriene og påstandene omkring temaet settes under debatt. Det er ikke bedre å erstatte rødt kjøtt med masse sukker og raffinert stivelse — det kan være verre.

Har du lest dette? Jenter som kommer

En omfattende tysk studie fra 2017 viser at økologisk jordbruk er en egnet metode for å oppnå bærekraftige matsystemer 22. På verdensbasis finnes det i dag nok landbruksareal til at en økende befolkning kan føs også i fremtiden. Men dette krever at vi bruker landbruksarealene annerledes.

Reduserer vi matsvinn og produksjonen av kjøtt — som er svært arealkrevende — vil arealbruken bli tilnærmet lik dagens konvensjonelle jordbruksarealer, og vi kan fø ni milliarder mennesker med et hundre prosent økologisk jordbruk, heter det i studien. Modeller fra Nordisk Ministerråd skisserer lignende muligheter. De lanserte i fjor alternative løsninger for hvordan vi her i nord kan øke selvbergingen og leve mer bærekraftig i fremtiden. Ser vi på Norden under ett, kan vi få høy grad av selvforsyning og redusere vårt klimaavtrykk innen 2030, om vi baserer oss på en hovedsakelig regional og økologisk produksjon — og drastisk reduserer inntaket av kjøtt — inkludert kylling.

franciaenred.com: Tittel mangler

Reduksjonen må ligge et sted mellom 81 og 90 prosent heter det fra rådet. Muligens var ikke EAT-Lancet så radikal likevel? Ved å spise i tråd med rådene fra Helsedirektoratet — hovedsakelig basert på mat fra vekstriket — bidrar vi til å redusere risiko for sykdom, minske klimautslipp, spare vannressurser, landareal og regnskog og øke selvforsyningen.

Noen føler at de gjør mest for egen helse, klima og dyrevelferd ved å holde seg til plantemat alene. For andre innebærer bærekraftig livsstil å velge gressfôret, økologisk kjøtt hvor dyret har levd et bedre liv.

Det som er sikkert er at vi kan ha kan ha et fullverdig kosthold som er bedre for helse og miljø, om vi begrenser forbruket. Vi bør velge lite bearbeidet kjøtt, dyra bør ha hatt det godt og spist lokalt gress og korn fra mark uegnet til menneskemat.

Altså mindre og bedre.

Den sjette masseutryddelse Wikipedia

Men en større andel av tallerkenen bør være grønn. Eller kanskje lilla, oransje eller blå. Spiser vi en regnbue av frukt og grønt hver dag, gjør vi både vår egen helse og planeten en tjeneste — men maten bør være hel, uansett hvilken kilde den kommer fra.

Matskribent og forfatter Michael Pollan sier det fint; spis mat. Forutsetningen er at vi spiser 40 prosent mindre kjøtt, det gjelder også kornspisende gris og fjærkre. Global diets link environmental sustainability and human health.

Nature, 515 7528, 518 2. Utviklingen i norsk kosthold 2018. Science, 360 6392, 987-992 4. Næringsrik vegetarkost. Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer IS-1881, Oslo: Helsedirektoratet.

Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review with meta-analysis of observational studies. Klimagasser fra landbruket Utslippsreduksjoner, forslag til mål, tiltak og virkemidler. Minst 60 millioner av menneskene som bor i regnskogen er urfolk.

Urfolk er folk som levde i et land før det ble kolonisert eller en egen stat. De har sin egen kultur som skiller seg fra resten av befolkningen. Mange kaller urfolk for den opprinnelige befolkningen i et land. Når regnskogen blir ødelagt, mister de ikke bare sitt levebrød, men også deler av sin kultur og identitet. Fordi de i økende grad regnes som et "folk", og ikke bare som enkeltindivider, har urfolk rett til selvbestemmelse over egne territorier og ressurser.

I de landene som har mest skog kontrollerer staten rundt 75 prosent av landområdene. Kun 11 prosent av skogen er eid av eller satt av til urfolks bruk.

Les FNs erklæring for urfolks rettigheter Skogfolk i DR Kongo jakter på en måte som ikke truer naturmangfoldet i regnskogen. De vet hvordan de skal bruke skogen på en bærekraftig måte - uten å ødelegge den. Slike urfolksterritorier er derfor en effektiv beskyttelse av regnskogen. Retten til fritt, informert samtykke når det gjelder tiltak i urfolks tradisjonelle områder er en kollektiv menneskerettighet som også er slått fast av FNs arbeidsorganisasjon ILO i ILOs konvensjon nr.

Millioner avhenger av skogen Det er imidlertid ikke bare mennesker som bor i skogen som lever av den. Mellom 705 millioner og en milliard mennesker er avhengige av skogens økosystem i sitt dagligliv. Det er i skogen de finner mat, materialer til husbygging, ved og ingredienser til medisiner. Millioner av mennesker gjør som denne gutten i Malaysia: sanker mat i regnskogen. Mange av innbyggerne lever av det de dyrker selv eller finner i naturen.

Hvis skogen forsvinner, vil disse stå uten et sikkerhetsnett når tilgangen til mat, ved, og materialer blir borte. Opprinnelig kommer den fra Sør-Amerika, men den har også blitt innført, utilsiktet sådan, til blant annet Afrika. Foto: Håkon Sparre Hvorfor skurk? Vel, ullskjoldlusen er særlig glad i kassava, den mest spiste grønnsaken i tropiske områder. Kassava ser ut som en stor, brun gulrot og er svært næringsrik.

Den er allsidig og en viktig kilde til karbohydrater for mange. Tenk på den som en tropisk potet, den brukes mye på samme vis.

Effektiv synder For å gi et bilde på hvor effektiv skurken vår er: Den lille ullskjoldlusen brukte bare 16 år på å spre seg fra kyst til kyst i Afrika på 70- og 80-tallet.

Klimaendringer hva vet vi? besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

På veien ødela den opptil 80 prosent av kassava-avlingene. Dette medførte hungersnød i enkelte områder og et estimert avlingstap på rundt 2 milliarder amerikanske dollar pr.

Historien vår starter i 2008, da ullskjoldlusen for første gang ble registrert i Thailand. Der spredte den seg, som forventet, raskt. Lenger sr lever de to andre artene. Utbredelsesomrdene er adskilt av mektige elver.

Disse fuglene er drlige flyvere, som bare ndig tar til vingene. De lper heller raskt unna nr de fler seg truet.

Derfor har de utviklet seg upvirket av hverandre i de tre omrdene, isolert av brede elver, slik at det til slutt er blitt tre arter. Den grvingete trompetfuglen i nord kan man for eksempel stte p hos waiapi indianerne, som lever i det nordstlige Brasil og inn i Fransk Guyana. Den er lett fange og temme, noe som alene er et godt utgangspunkt for holde et dyr i fangenskap. Men fuglen er mer enn en kjledegge, den har flere viktige funksjoner i landsbyen.

Med seg på skipene hadde europeerne svartrotter, phalangeriformes en type pungdyr, katter og arter tilhørende mårfamilien, noe som gikk hardt ut over det opprinnelige fuglelivet.

Utopisk realisme: Denofa frakter soja gjennom regnskogen

Årsaker til dette var blant annet at mange fugler hadde tilpasset seg et liv på bakken uten å være flyveudyktige. Andre hadde ikke atferd for å være redd mennesker og rovdyr. Kakapo, verdens største papegøye, er vingeløse og finnes nå bare i spesielle områder. Kiwien er også en utrydningstruet fugl. Verdens naturvernunion definerer nylige utryddelser som hendelser etter 1500. Andre arter, som floridapanter, er økologisk utdødd, fordi det sparsomme antallet individer som finnes igjen ikke har noen innvirkning på økosystemet de lever i.

Dette tyder på at rundt én million arter allerede er nær utryddelse, mange i løpet av noen tiår etter 2019, med mindre tiltak iverksettes for å redusere driverne påvirkningsfaktorene for tap av biologisk mangfold. Uten at tiltak settes i verk vil utryddelsene akselerere.

Minst 680 virveldyrarter er blitt utryddet av menneskelige handlinger siden 1500-tallet. Reduksjon har for det meste skjedd etter 1900.

Vepsen som reddet skogen

Gjelder land der tellinger over flere år er utført. Over 6 arter av hovdyr som sannsynligvis vil bli utryddet eller overlever kun i fangenskap.

Drivere for tap av arter og biodiversitet[ rediger rediger kilde ] Vandreduen var en art av endemiske duer i Nord-Amerika. Det gjennomgikk en rask nedgang på slutten av 1800-tallet på grunn av habitatødeleggelse og intens jakt etter europeernes ankomst. Den siste ville fuglen ble antageligvis skutt i 1901. Utdypende artikkel: Menneskelig innvirkning på naturmiljøet Tap av arter skjer først og fremst på grunn av menneskelige aktiviteter.

MATPLANTE SOM OPPRINNELIG KOMMER FRA REGNSKOGEN Relaterte emner

Bytte og retur Kakaoens historie Hva er vel livet uten sjokolade? Sjokolade er syndig godt, men kakao har også en rekke nyttige næringsstoffer. Rå, ubehandlet kakao har blitt gjenoppdaget som en viktig matplante, og blant ernæringseksperter internasjonalt har rå kakao de siste årene fått en unik posisjon som en spesielt anbefalt matvare. Innen raw food-miljøet er det ikke uvanlig at kakao utgjør en betydelig del av kostholdet på grunn av de gode næringsstoffene og sine mange bruksområder. Arkeologer mener at amazonasindianerne har nytt kakaotreets frukter i minst 6000 år. De unnlot å spise de bitre kakaobønnene, men foretrakk det søte, hvite laget under skallet som kakaofrøene er innkapslet i. Indianernes handelsruter dekket etterhvert store deler av Sør-Amerika, og det vokste frem en helt ny økonomi.

MATPLANTE SOM OPPRINNELIG KOMMER FRA REGNSKOGEN Kommentarer:
Forfatter om Matplante som opprinnelig kommer fra regnskogen
Tangen fra Moss
jeg liker rapporterer norske nyheter uskyldig. Les også min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Gymkhana.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net