Reinskav Pris

  1. Mer om
Reinskav Pris

Reinskav Pris HøyteknologiskLegg Rein Finnbiff i handlevognen Legg Rein Medaljong i handlevognen Legg Reinsdyr Skav i handlevognen Legg Varanger Skav i handlevognen Legg Rein Mørbrad i handlevognen

Du tiner vel ikke frossent reinsdyrskav? Reinsdyrkjøtt går rett fra fryser til stekepanne, server eksklusiv viltmiddag på under en halvtime.

Det er enkelt, raskt, sunt og næringsrikt. Ny helg, ny vintest. Nå på høsten kan vi meske oss i herlige råvarer og nå har viltet kommet!

De glade amatørene er tilbake med ny sammensetning av folk. God konsistens og smak. Føles vellagret, med lang, god ettersmak. I dag mottar den innovative familiebedriften bedriftsutviklingsprisen i landbruket og 50 000 kroner. Ekteparet Nina og Per Ole Oskal vinner i dag pris for Saltfjell Rein Foto: Erik Fastvold -Det er både gledelig og overraskende at en liten bedrift fra reindrifta kan hevde seg i en nasjonal kåring som dette, sier Per Ole Oskal om prisen. Er du gira på å lage en skikkelig velsmakende høstgryte uten for mye pes og penger, er tiden inne for å åpne døren for finnbiff.

Grupper Vollan Gjestestue

Finnbiff — eller reinsdyrskav som det ofte kalles — er tynne skiver av reinsdyrkjøtt. Det har alltid vært mye brukt i samekulturen, men også resten av Norge har fått øynene opp for denne fantastiske råvaren.

Reinsdyrkjøtt har også et langt høyere innhold av vitaminer og mineraler takket være de sunne vekstene det spiser. Dette gjøres i deres EFTA-godkjente produksjonsanlegg hvor de både skjærer ned slakt og produserer ulike produktene som blant annet reinskav, fileter, tørket kjøtt, pinnekjøtt av rein, gravet reinkjøtt og den populære saltfjellsteika.

Finnbiff, reinsdyrskav

I Finland slakter de fire store nedskjærings- og markedsføringsbedriftene for reinkjøtt ikke selv i det hele tatt. I Sverige eier den største markedsaktøren to slakterier, hvorav det ene er inaktivt fordi man ikke finner det lønnsomt å slakte selv. Finland, Paliskuntain yhdistys.

Det er en sammenheng mellom konsentrasjonsraten i en industri og den potensielle lønnsomheten i industrien.

Vann i Munn: Brun lapskaus

De 10 største biltransportfirmaene i USA har tilsammen en ubetydelig del av totalmarkedet, mens de 10 største flyselskapene har så godt som 100 prosent av sitt totalmarked. Her ville man vente seg at reinslakterier ville ligne på biltransportfirmaer, altså være en fragmentert næring, mens markedsføring av reinkjøtt ville ligne mer på flyselskapene, det vil si man ville vente seg en mer konsentrert næring. Dette er nettopp det bildet vi ser i Sverige og Finland: En fragmentert reinslaktnæring og en konsentrert reinkjøttmarkedsføringsnæring.

Etter vårt syn er den store konsentrasjonen i reinslakt i Norge uheldig; den er hovedårsaken til en manglende konkurranse i råvaremarkedet, til manglende behov for investering i markedsføring, og til de tilsynelatende store marginene i reinkjøttets verdikjede i forhold til annet kjøtt se nedenfor.

En nærings fortjenestepotensiale er avhengig av en rekke faktorer, som teknologisk endringstakt og markedsmakt i forhold til dem som ligger før og etter i verdikjeden. Er man i en fragmentert næring som kjøper fra et sterkt nesten-monopol et monopsoni og likedan selger til et sterkt nesten-monopol, er fortjenestepotensialet lite. I utgangspunktet burde fortjenestepotensialet i en verdikjede som reinkjøttets være større jo nærmere markedet man kommer. I så måte skulle man også vente seg en struktur som den i Sverige og Finland, ikke som den i Norge.

Verdikjeden i reindriften. Bearbeidelse av kjøttet gir en påplusning i prisen i alle ledd fra reineier til forbruker. Hvorfor er hele verdikjeden for reinprodukter så annerledes i Norge enn i Sverige og Finland? Hvorfor synes markedsmakten å være så ulikt fordelt mellom reineiere og ikke-reineiere i Norge i forhold til Sverige og Finland? De store marginene og de store inngangsbarrierene ligger som sagt vanligvis nærmere markedet i verdikjeden.

Utfra industriproduksjonens logikk er den svenske og finske strukturen langt mer naturlig enn den norske. Etter vårt syn er ulikhetene her i stor grad et resultat av en bevisst politikk fra norsk side, en politikk som har svekket reineiernes deltagelse i verdikjeden.

Den finske politikken ligger langt nærmere den løsningen et fritt marked ville gitt. Den norske strukturen er i så måte kunstig.

De beste vinene til viltkjøtt

Forsøket på å monopolisere nedskjæring og markedsføring i Finland i en bedrift basert i Rovaniemi kollapset med en konkurs i 1988, en tid preget både av høy naturlig produksjon og av Tjernobyl. I Finland er det idag fire store aktører som deler 50 prosent av det finske nedskjæringsmarkedet for reinkjøtt, eksport til Norge og til Norrfrys tar omtrent 20 prosent, 15 prosent selges direkte fra reineiere og 15 prosent konsumeres av reineierne selv.

I motsetning til selvstyremodellen i Sverige og Finland, underligger norsk reindrift Reindriftsforvaltningen i Alta. Den forvaltningsmodellen man her har laget virker forunderlig lukket. Reindriftsforvaltningen legger premissene for regelverket, de er kontrollinstans, de vurderer eventuelle brudd på regelverket, de lager forslag til sanksjoner som for eksempel tilbakehold av tilskudd, de gjennomfører sanksjonene, og de er ankeinstans.

Marginene for reinkjøtt og for annet kjøtt i den norske verdikjeden. I utgangspunktet er det flere faktorer som gjør at man ville forvente høyere marginer for reinkjøtt enn for annet norskprodusert kjøtt gjennom verdikjeden: For det første slaktes dyr som storfe og svin kontinuerlig hele året, og gir en bedre kapitalutnyttelse og lavere kostnader pr.

De glade amatører er tilbake: Her er 15 viner til vilt

For det andre er marginene minst på dagligvarer som folk kjøper oftest, og større på luksusprodukter som rein, og for det tredje har Norsk Kjøtt hatt et voldsomt politisk press på seg for å produsere billig mat, mens reinslakteriene i så måte fører et fredelig liv.

De to store reinslakteriene som leverer til Norsk Kjøtt har imidlertid et voldsomt prispress på seg fra kjedene via Norsk Kjøtt som det meste av dette reinkjøttet går igjennom. Gjennomsnittlige bruttomarginer i kroner i alle ledd for produkter av storfe, svin, blandede kjøttprodukter og rein.

De tre radene med prosentmarginer er kalkulert av undertegnede, likeså høyre kolonne med reinkjøtt. Produkter av storfe er generelt mindre bearbeidet for eksempel hele stykker og skiver av kjøtt og kjøttdeig enn produkter av svin for eksempel vakuumpakket spekeskinke og oppskåret bacon uten svor. Denne effekten slår enda klarere ut for blandede kjøttprodukter grillpølse, kalverullade, etc, som ikke bare er laget av de billigere stykningsdelene, men også har en stor bearbeidelsesgrad. Vi har så forsøkt å se hvorledes reinkjøttet passer inn i dette bildet.

Har du lest dette? Chili mobile

På den ene siden ville vi vente at prisen til produsent i dette tilfellet reineier ville utgjøre en høy prosent av engrosprisen fordi rein er et høyprisprodukt der bearbeidelsesgraden ikke er så stor som på svin og blandede kjøttprodukter.

På den annen side foregår ikke reinslakt kontinuerlig på årsbasis som storfe og svin. Dette vil man vente skulle trekke slaktekostnadene opp. Det faktum at det meste av reinkjøttet fryses inn før nedskjæring, vil også trekke kostnadene opp i forhold til en antatt mer kontinuerlig vareproduksjon for bondens produkter.

I sesongen 2001 fikk ikke reineiere på Finnmarksvidda mer enn 50 kroner pr kilo for slaktet, får vi opplyst. Tallene for storfe og svin ser ut til å ha omtrent samme forhold til sin målpris.

REINSKAV PRIS Relaterte emner

Importvernet for reinkjøtt Prinsipper for toll på kjøtt, og tollen på reinkjøtt i forhold til annet kjøtt Administrasjonen av reinkjøttets importvern Epoker og skiftende allianser i norsk reinkjøtt: Planøkonomien kommer: Økende volum og fallende pris. Samvirket og PRL finner sammen Hva slags konkurranse vil vi ha? Norsk Kjøtts engrosprisliste på stykninger av reinsdyr Vedlegg 2: Kvantumsfordeling på stykninger av rein etter skjærekalkyle Vedlegg 3: Brev fra Private Reinslakteriers Landsforening av 9. Produksjon og lagersyklus for norsk reinkjøtt gjennom en sesong egen fil i Excel Vedlegg 5. Diverse pristilskudd for reinkjøtt, egen fil i Powerpoint Vedlegg 6: Stykninger av reinsdyr egen fil i Powerpoint 3 Liste over tabeller og figurer: Figur 1. Reinkjøtt slaktet og omsatt ved slakterier i Norge i perioden Figur 2. Prisutvikling på reinkjøtt i Norge,, i faste kroner fra år Tabell 1: Forbruk av ulike kjøttslag pr.

REINSKAV PRIS Kommentarer:
Forfatter om Reinskav pris
Hove fra Rørvik
jeg liker dele interessante nyheter stille. Se over min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Vogelbeobachtung.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net