Salaby Matematikk

  1. Mer om
Salaby Matematikk

Salaby Matematikk TeknologiTalltyver i Salaby INTRODUKSJONSFILM · Tall og telling trinn finner du Møt Sara, Sortering, Tall og telling, Pluss, Minus, Tid og klokke, Lengde og areal, Geometri, Dragespill Under Lengde og areal finner du Sorter etter høyde, Hvor høy? (meter), Mål dyrene, Mål plantene, Tell ruter, Finn arealet Finn ut hva disse formene heter: Hvis vi bygger noen av disse formene sammen, får vi figurer Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon

God i norsk 1: norsk-arabisk ordliste: norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Ordlister God i norsk 1. Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Originalen inneholder pussig nok en form vi ikke finner. O og å lyd oppgaver - marker ordene med o-lyd. Dam - Spill for hjernen - Games for the Brai.

Dam er et taktisk brettspill som spilles på et sjakkbrett 8x8 felter eller på et brett med 10x10 felter. Bare det ene fargefeltet brukes til spillet. Brikkene er flate og sirkelformede og flyttes diagonalt på samme måte som med en løper i sjakk.

Finn-Erik Vinje: Skrivereglar, 7.

franciaenred.com spireserien

Informative References. Including Bokmål 1. Fullstendig liste, alle former oppført Bokmål 1. Med tradisjonelle moderate former Bokmål 2. With Traditional Moderate Forms, 1961. En roman om kjærlighet og vennskap, foreldre og svigerforeldre, om livet med små barn i en svensk by, om skrivingen som et forsøk på forløsning.

Norsklæraren 4 14 lr by Norsklæreren - Issuu. For deg som vil vite hva ordene betyr! Forlagets omtale Forlagets Aschehougs reiseordbøker inneholder de ordene du trenger når du er på reise. Tysk reiseparlør - detaljert visning - Jærbiblioteka - Klepp.

Vurdering i det korte løp ivaretas først og fremst gjennom din daglige vurderingspraksis. Vurderingen skal være en del av undervisningen. Vurdering i det korte løp handler derfor ikke bare om hva elevene kan og ikke kan, men vel så mye om de tilbakemeldingene du gir dem, både muntlig og skriftlig, og om arbeidet som skjer i form av egenvurdering og kameratvurdering.

Vi anbefaler at din daglige undervisnings- og vurderingspraksis i det korte løp inneholder følgende elementer: Tydeliggjøring av målet Kunnskapsløftets kompetansemål legger vekt på hva elevene skal lære, framfor hva de skal gjøre.

En viktig del av dette er at du også innvier dem i læringsmålene for timen eller perioden. I elevboka finner elevene mål for de språklige emnene og sjangeroppslagene.

I lærerens bok finner du mål for hvert oppslag i elevboka. Til hvert oppslag kan det være flere mål. Det målet som er uthevet i lærerens bok, er det samme målet som står i elevboka. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å presentere alle målene for elevene. Vi anbefaler at du presenterer målet i elevboka for elevene i de enkelte undervisningsøktene. Begrunnelser For å motivere elevene til arbeidet er det hensiktsmessig å begrunne og forklare hvorfor de skal arbeide mot målene. Du kan for eksempel si: Det er viktig at vi lærer å skrive ord med dobbel konsonant riktig, slik at andre forstår hva vi mener når vi skriver ordet.

Kriterier Det er lettere for elevene å gjøre et godt arbeid om de vet hvordan arbeidet skal se ut. Det er viktig å vise fram modeller eller eksempler på det som skal læres.

Kriteriene gir elevene holdepunkter som de kan bruke for å kontrollere arbeidet sitt mens de er i læringsprosessen. Kriteriene gjør det også lettere for deg å gi tilbakemelding på hva som er bra, og hva som kan bli bedre.

Modelltekstene og sjangerkjennetegnene på åttende oppslag kan for eksempel fungere som veiledning til hvordan ulike sjangertekster kan se ut. Oppsummering og vurdering For at elevene skal ha godt utbytte av arbeidet, er det avgjørende at det settes av tid til vurdering, enten i slutten av timen eller etter en arbeidsøkt. Vurderingsaktivitetene bør først og fremst handle om målet elevene arbeidet mot, for eksempel hva de har lært om å skrive ord med dobbel konsonant.

Men de kan også dreie seg om elevenes tanker om egen arbeidsprosess, for eksempel: Hva var vanskelig? I lærerens bok finner du forslag til vurderingsaktiviteter som gir anledning til egenvurdering knyttet til målene for oppslaget.

Vi har lagt vekt på å tilby et variert utvalg av vurderingsaktiviteter, slik at du får et stort repertoar. Aktivitetene blir nærmere forklart på neste side. Du står selvfølgelig fritt til å velge hvilke vurderingsaktiviteter du ønsker å bruke til hvert oppslag.

I flere av aktivitetene foreslår vi at elevene samarbeider to og to. Elever trenger ofte veiledning i hvordan de skal oppføre seg mot hverandre når de skal samarbeide.

Vi anbefaler at du bruker tid på www. Når du legger til rette for vurderingsaktiviteter der elevene samarbeider, anbefaler vi at du Vurderingsaktiviteter Læresamtale En læresamtale er en samtale mellom to—tre elever der elevene reflekterer over hva de har lært eller lest.

Læresamtalen kan foregå strukturert ved at elevene fullfører tre—fire utsagn etter tur. For eksempel sier første elev: «Jeg har lært at » De andre elevene i gruppa skal bare lytte, ikke kommentere utsagnet.

Så fortsetter nestemann med å fortelle hva han eller hun har lært, og så videre. Deretter fortsetter elevene en runde med neste utsagn. Når alle utsagnene er fullført, er samtalen over. Samtalen skal være kort og effektiv og bør ikke ta mer enn to—tre minutter. I ustrukturerte læresamtaler er det ingen regler for hvem som skal snakke først, men det er en fordel å ha gjennomgått regler for gruppesamtaler i forkant. Også en ustrukturert læresamtale skal være kort og effektiv og bør ikke ta mer enn fem minutter.

Refleksjonslogg En refleksjonslogg er en type logg der elevene skriver noen få setninger om hva de har gjort, lært eller lest. Elevene skriver loggen basert på noen spørsmål eller startsetninger som er gitt av læreren, for eksempel: Hva er en faktatekst?

For elever som syns det er vanskelig å skrive mye, kan en logg også gjøres som et taleopptak. Exitkort Et exitkort er et kort eller en lapp som brukes som en oppsummering av en arbeidsøkt. På lappen skriver elevene for eksempel et svar på et spørsmål de har fått, en setning om hva de har lært, eller hva de syns var vanskelig. Eleven gir lappen til læreren idet han eller hun går ut døra. En muntlig variant av et exitkort er at elevene hvisker svaret til læreren i stedet for å skrive det.

Bruk av trafikklysfarger, tomler og smilefjes Elevene kan vurdere seg selv på ulike måter. En velkjent metode er å bruke fargene grønt, gult eller rødt. De kan enten vise fram fargede kort eller sette en legokloss i den aktuelle fargen øverst i en stabel. Elevene kan for eksempel vurdere om de syns de har forstått lærestoffet «godt» grønn farge, «middels» gul farge eller «ikke i det hele tatt» rød farge.

Som en oppfølging kan du som lærer spørre: Kan du fortelle hva du syns var vanskelig, siden du har satt den gule klossen øverst?

Alternative varianter kan være at elevene vurderer seg selv ved å vise tommelen opp, bortover eller ned eller ved å skrive blide, alvorlige eller sure «smilefjes».

Salaby skole no

Trafikklysfargene, tomlene og smilefjesene kan også brukes til kameratvurdering. To stjerner og et ønske Elevene vurderer seg selv ved å skrive to ting som de syns er bra to stjerner, og en ting som kan bli bedre, eller som han eller hun må øve mer på et ønske, med utgangspunkt i målene.

To stjerner og et ønske kan også brukes til kameratvurdering. Slemmen, 2010 Referanser Black, P. Inside the black box. Raising standards through classroom assessment. Muntlig kompetanse.

404 Not Found

Kristiansand: Fagbokforlaget. Csikszentmihalyi, M. The psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books. Læringssyn og vurderingsformer, i J. Evaluering i et dialogisk perspektiv.

Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Et enkelt og effektivt lese­ stimuleringstiltak. Skrive- og lesestart. Skriftspråkutvikling i småskolealderen. Bergen: Fagbokforlaget. Utdanningsdirektoratet 2009. Bedre vurderingspraksis. Utdanningsdirektoratet 2013. Prinsipper for god leseopplæring. Innføring i den første lese- og skriveopplæringen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hva er Pengeby Pengeby er et gratis læringsspill til faget matematikk. Spillet er tilpasset 1. Pengeby er et interaktivt, fargerikt univers der barn lærer om penger, økonomi, matematikk og bærekraft. I spillet tjener barna penger ved å handle med de varene som de får tilgang til i spillet.

Pengene barna tjener kan brukes til å oppgradere figuren sin, eller de kan velge å spare for å investere i en grønnere og mer bærekraftig by. Dermed støtter Pengeby FNs bærekraftsmål om en mer bærekraftig verden. Bruk Pengeby i undervisningen Pengeby er et læringsspill som er enkelt å bruke i undervisningen. Diskuter Studer tallene. Hva kjennetegner partall? Hva kjennetegner oddetall? Hvordan kan vi se på tallet om tallet er et partall eller et oddetall?

Spill på klokkeappen til Salaby, eller Nooms. Bli med inn og se Skolestudio ta form! I Salaby møter vi fagfornyelsen med masse nytt innhold i de største fagene!

Denne runden har vi revidert matte, norsk og engelsk på småskoletrinnet der innholdet er oppdatert og tilpasset den nye læreplanen. Trinnet møter opp ved klatrestativet på morgenen.

Faglitteratur og læremidler fra Cappelen Damm Utdanning

Visma Salaby er et digitalt læremiddel i alle fag for 1. Opplegget vi har utviklet sammen egner seg for hele grunnskolen, og kan også brukes i videregående skole. Personvernerklæring Informasjonskapsler Kontakt webredaksjonen Nettstedskart « Salaby. Find more data about abcd. Vi vet at dette er en meget god måte å lære på.

Salaby, les og svar. Denne Matemagisk: Øv på matematikk. Quest: Øv på engelsk.

I Salaby 1-4 besøker du Skoleveien og Byparken. Ny versjon vil bli lansert i mars. Det lisensbaserte hjelpemiddelet består blant annet av lesetekster, bilder, spill, animasjoner og interaktive oppgaver, som brukes i private og offentlige undervisningssammenhenger, skoler og barnehager. Å elske er en menneskerett! Beskjeder til hjemmet: På tredje side på ukeplanen står det forslag til hva elevene skal jobbe med de første dagene ved eventuell hjemmeskole. Mot skolestart fylles det opp med Salaby-innhold for hele barnetrinnet.

Disse trenger dere ikke å øve skriftlig på, men dere skal bruke siden når dere oversetter. Siste skoledag i juni. Les og lytt om dyr. Småskolen har i dag prøvd seg på kodeskolen på salaby. Undervisningsopplegg fra Salaby. Repetere hva et byggverk er. Salaby er et dynamisk læremiddel som stadig oppdateres og videreutvikles både på innholdssiden og med pedagogiske verktøy. Myra skole i Arendal.

Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehagen og 1.

Get the full skole. NO by Havard Rye - issuu. Michigan had the highest population of Salaby families in 1880. Se hele kalenderen. Gratulerer med dagen! Rektor: 99 00 14 82 Inspektør: 94 01 28 21 Løkenåsen skole. Salaby er et nettbasert læremiddel for barnehage og skole.

Lengde og areal Matematikk 1.

Dersom dette skjer Hamar Montessoriskole. Vil du ha Salaby-kurs på din skole? Lytt og øv på instruksjon og preposisjoner. Skolen har byomfattende spesialtilbud, og gir undervisning til elever med særlige atferds- eller lærevansker. Du finner konkrete visuelle fremstillinger av matematiske begreper, regnearter og tema og du har tilgang til varierte aktiviteter og oppgaver knyttet til disse.

Innholdet og oppgavene i Salaby kan repeteres etter behov, noe som er særlig viktig for barn som har konsentrasjonsvansker. Oppgavene gir umiddelbar respons på om det du gjør er riktig eller galt og det gjør det lettere for barna å arbeide selvstendig.

For elever som bruker tegnspråk, har Salaby enkelte ressurser med tegnspråkstøtte.

SALABY MATEMATIKK Relaterte emner

Digitalt produkt - ikke i salg Fjern fra ønskeliste Tilleggsinfo Salaby Barnehage gir barna muligheter til å utforske, reflektere og skape digitalt. Innholdet skal trigge barnas nysgjerrighet, humor og gi muligheter for å reflektere om temaer som løftes frem i ny Rammeplan for barnehagen. Ressursene for barna består av: Sirkushagen - et gratis univers for lek og moro for de eldste barna i barnehagen - Trampoline - en digital verden for 5-åringene i barnehagen. De som bruker Trampoline-heftene vil kjenne igjen både temaer, karakterer og det visuelle universet. I tillegg finner dere et heldigitalt bibliotek med lydstøtte, og en egen samling med musikkvideoer, som kan brukes på tvers av alder og tema. Nyttig innhold for de voksne: Flere av ressursene er spesielt utviklet for å kunne brukes i samlingsstunder og aktiviteter der barnegruppen er samlet.

SALABY MATEMATIKK Kommentarer:
Redaktør på Salaby matematikk
Mæland fra Sarpsborg
jeg liker studere dokumenter aldri. Se gjennom min andre nyheter. jeg er tent på horizontale Stange.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net