Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen

  1. Mer om
Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen

Telenor Norge As Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen VelkjenteHer finner du nyttige lenker og kontaktinformasjon for Telenor Norge. Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1360 Fornebu Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice T-We Box Mini HD 2840-C IPTV ESPERVIK DESIGN/APRIL 2016/POSTNORD/R Canal Digital Kabel / Telenor Norge AS Postboks 1418 Oasen 5844 Bergen Kundeservice HD PVR 5743-CDX IPTV KOM I GANG T-WE IPTV/ 2016/ESPERVIK Canal Digital Kabel blir Telenor Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen · Kundeservice telefon 915 09000 • telenor.no telenor Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen. Telenor Norge AS er Norges desidert største TV- og bredbånd leverandør og

Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 28. Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen. Trykk på, velg Hjelp og trykk. Velg ønsket punkt og trykk. Under de fleste innstillingene eksempelet over viser Fabrikkinnstillinger finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling. I noen innstilinger, for eksempel Favorittlister, vil ikke hjelpetekstene vises automatisk. Du kan da trykke på for å aktivere hjelpe teksten. Hvis hjelpeteksen er på mer enn en side, bruker du piltastene på fjern- Brukerinnstillinger Inneholder innstillinger for strømsparing, visning, opptak og språk.

Dekoderinnstillinger Her får du tilgang til innstillinger for TV, boks, lyd og tidssone. Installasjon Inneholder innstillinger som for eksempel kanalsøk, fabrikkinnstillinger og nettverkskonfigurasjon. Teknisk informasjon Gir detaljert informasjon om boksens status. Slik låser du programmer etter aldersgrense: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Velg Aldersgrenser. Velg ønsket aldersgrense og trykk. Denne låsen virker per i dag i Filmbutikken og på kanalene og arkivtjenestene til C More og Viasat Film.

Lås enkelte kanaler slik at man må taste PIN-kode for å se på dem.

canal digital kabel iptv Norske IPTV Leverandøre

Trykk på for å lagre og gå ut av menyen. Du låser opp programmer og kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode. Velg enten Helt låst eller Tidslås for å angi tillatt TV-tid. Bare brukere som kjenner til PIN-koden, kan låse opp boksen.

Slik endrer du PIN-koden: 1. Velg Endre PIN-kode. Angi gjeldende PIN-kode. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den. Koble boksen fra strømuttaket, og rengjør den med en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, dypper du kluten i en svak oppløsning av såpe og vann og vrir den godt.

Rengjør boksen, og tørk deretter av med en myk og tørr klut. Ikke bruk alkohol, malingstynner eller en kjemisk behandlet klut til rengjøringen.

Slike kjemikalier kan skade overflaten. Det første du bør gjøre hvis noe ikke virker som det skal er å kontrollere at strømledningen, HDMI- eller SCART-kabelen og nettverks kabelen er forskriftsmessig tilkoblet, og at boksen er slått på.

Prøv å koble fra kablene og koble dem til igjen for å sikre at de er ordentlig plugget i. Knappen på boksens frontpanel lyser ikke Før du ringer Kundeservice Kontroller at strømadapteren er koblet ordentlig i både stikkontakt og boks. Nettverkskonfigurasjon På skjermen Nettverkskonfigurasjon kan du konfigurere Internetttilkobling. Det finnes to konfigurasjonsmetoder: Automatisk konfigurasjon velg denne innstillingen hvis bredbåndsruteren din tilordner adresser til tilkoblede enheter automatisk.

Prøv dette først da nesten alle rutere inkludert Canal Digitals ruter gjør det på denne måten. Fabrikkinnstillinger På skjermen Fabrikkinnstillinger kan du tilbakestille alle dekoderinnstillinger og slette alle opptak. I enkelte tilfeller kan dette være nyttig for å gjenopprette boksen slik at den fungerer som den skal. Fabrikkinnstillinger velg Ja hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene. Slett alle opptak velg Ja for å slette alle opptakene.

Vær oppmerksom på at filmer fra Filmtjenesten ikke blir berørt. Hvis det oppstår problemer med boksen, bør du lese igjennom denne delen for feilsøking. De vanligste problemene gjelder kabeltilkoblinger. Kontroller først at boksen er riktig tilkoblet. Du kan kontrollere at alle kablene sitter godt fast ved å koble dem fra og deretter koble dem til igjen.

Hvis ingen av løsningsforslagene på de neste sidene eller på kabel. Trykk på fjernkontrollen eller på knappen på fronten av boksen for å sette boksen i bruksmodus. Knappen vil da lyse grønt. Fjernkontrollen virker ikke Kontroller at knappen på boksen lyser grønt.

Pass på at du peker med fjernkontrollen mot boksens frontpanel. Kontroller batteriene i fjernkontrollen.

Pass på at boksen ikke er utsatt for direkte sollys. Hvis ikke noe av dette virker, kan det hende at problemet skyldes en forbigående overføringsfeil, eller at noen av boksens softwareinnstillinger er gått tapt. Prøv dra ut strømmen til boksen, og vent noen sekunder før du setter den inn igjen. Manuell konfigurasjon med denne metoden kan du angi nettverksadresser manuelt. Dette krever imidlertid noe teknisk kunnskap.

Trykk på, velg Innstillinger, Installasjon og Nettverkskonfigurasjon. Trykk på, velg Innstillinger, Installasjon og Fabrikkinnstillinger. Trykk på på fjernkontrollen. Hvis du har bilde på TV-en vises gjeldende videooppløsning. Deretter kan du trykke på gjentatte ganger for å bla deg gjennom oppløsningene. Hvis du fortsatt ikke kan se bildet eller bildekvaliteten ikke er tilfredsstillende, trykker du to ganger på for å bytte til en annen oppløsning.

Gjenta prosessen til du ser TV-bildet eller oppnår ønsket utgangsoppløsning. Du finner ingen kanaler Kontroller at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet. Bildet på TV-skjermen endrer farge Noen av boksens programvareinnstillinger er gått tapt.

Prøv å dra ut strømmen til boksen, og vent noen sekunder før du setter den inn igjen. Bildet på skjermen løser seg opp i større firkanter Dette tyder på at signalet inn til boksen er for dårlig. Kontroller at nettverks kabelen er ordentlig festet i ruteren og i boksen. Vi anbefaler at du benytter kabelen som følger med boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av boksen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløs ruter, basestasjon til trådløs telefon etc.

Dette kan skje etter et strømavbrudd eller etter at boksen har vært koblet fra strømkilden. Daily Dispatch is available to you at home or at work, and is the same edition as the printed copy available. Det er et vondt eksempel, men dersom en hund blir skadet s kan regningen fort bli strre enn det eieren makter, og i noen tilfeller ser man at.

Konnerudgata 16 i Drammen: Canal Digital Kabel blir Telenor

E24: Aksjelive Nyheter fra E24 og andre kilder. Fondssparingen ker igjen - Teknologi mest populrt. Friday the 13th: History, Origins, Myths and Superstitions of the. Gebyret for g opp til eksamen har kt med 140 prosent. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruter og T-We-boksen.

Du må også være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Chipen skal vende ned og inn. Boksen vil nå gå gjennom en oppstartsprosedyre og snart vil velkomstbildet vises. Hvis du ikke kan se velkomstbildet, må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på TV-en.

Hvis du har problemer med å finne rett signal inngang, må du slå opp i TV-ens brukermanual. Navnet på inngangen bak på TV-en f. Når meldingen «Sammenkobling av dekoder og fjernkontroll» vises på TV-en fjerner du den gule plastbeskyttelsen ved batterilokket på fjernkontrollen, holder den cirka én meter fra boksen og trykker OK. Hvis du fortsatt ikke får bilde på TV-en, eller ikke får sammenkoblet boks og fjernkontroll, se Feilsøking side Velg språk.

Boksen sjekker for programvareoppdatering og laster oppdatert programvare hvis nødvendig. Dette vil i så fall ta noen minutter, og installasjonen begynner forfra igjen. Dette er nødvendig for å få tilgang til alle tjenestene. Det kan ta noen minutter før alle tjenester er klare til bruk.

Vent med å trykke på fjernkontrollen til meldingen «Sammenkobling av dekoder og fjernkontroll» vises på skjermen. Ikonene viser boksens gjeldende status. Du finner mer informasjon om ikonene på side Programkortleser bak dekselet Programkortleseren er plassert bak dekselet.

Les også: Mcdonalds oasen

Chipen på kortet skal vende ned og inn. Navigere i kanaltilbudet Åpner TV-guiden. Mute skrur lyden av og på. Alternativer for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal. Går tilbake til TV-kanalen du så på før du gikk inn i menyen.

Skifter fokus i fire retninger. Venstre pil tar deg tilbake til forrige skjerm i innstillingsvinduer. Høyre- og venstrepil lar deg hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film. Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer. Åpner opptakslisten. Viser kanalbanner og utvidet informasjon for et valgt program. Åpner også hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig. Spoler tilbake i opptak.

Spoler fremover i opptak. Starter programmet forfra. Starter direkteopptak. Fjernkontroll Funksjonsknapper. Standard PIN-kode er Åpner tekst-tv, hvis tilgjengelig. Shift-tasten gir tilgang til andre fjernkontrollfunksjoner.

Batteriindikatoren lyser ved svakt batteri. Fjernkontrollen kan programmeres til å styre TV-en også. Les mer om fjernkontrollens muligheter på side 29. Slår TV-en på og av. Skifte kanal Kanalbanner Du kan skifte kanal på flere måter: Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal eller når du trykker på.

Banneret viser kanalnavn og -nummer, gjeldende og neste program og noen ikoner. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 32. Trykk på talltastene på fjernkontrollen. Trykk for å skifte til valgt kanal. Trykk på for å aktivere kanallisten. Velg kanal og trykk på I TV-guiden trykk på talltastene. Trykk på Når du trykker på to ganger, vises ytterligere informasjon om det valgte programmet..

Navigere i kanaltilbudet 11 7 Valgmenyen viser hvilke muligheter du har når et program, kanal eller opptak er markert, og når du trykker på kommer den opp som en lysegrå boks. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som skal utføres for det elementet du har markert. Hvilke handlinger som vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen kanalbanner, opptak eller TV-guide.

Du kan velge handlinger som for eksempel Ta opp program, Slett opptak, Endre eller Spill av. TV-guide Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leie filmer.

Kontakt Telenor Norge

Du starter et søk med på fjernkontrollen eller fra hoved menyen, valg menyen i TV-guiden, opptakslisten, i filmtjenesten og arkivene. TV-guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 14 dager frem i tid.

Velg søkealternativ: Søk etter nøkkelord. Søk etter kategori. Annet innhold: Her kan du søke etter tittel, skuespiller, regissør eller låst innhold.

Ofte holder det å taste noen bokstaver i ordet du søker etter. Trykk [grønn] for å få opp listen med søkeresultater. Trykk [grønn] en gang til for å bla i resultatene. Ikonene viser hvor programmene ble funnet; opptak, Ukesarkiv eller TV-guide.

Det er også mulig å starte opptak både av programmer som går og programmer frem i tid direkte fra TV-guiden. Trykk på fjernkontrollen når programmet du vil ta opp er markert.

Til høyre ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden. Informasjon Les mer om det valgte p rogrammet. OK Åpner valgmenyen og bekrefter valg. På baksiden av brosjyren finner du informasjon om hva du må sjekke før montøren kommer hjem til deg.

Ruteren anbefales montert på vegg og sentralt i boligen. Merk at bredbåndstelefoni ikke vil fungere før opptil en uke etter at bredbåndet er aktivert. Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

TELENOR NORGE AS POSTBOKS 1418 OASEN 5844 BERGEN Relaterte emner

Vi er Norges desidert største TV- og bredbånd leverandør og investerer årlig milliardbeløp i infrastruktur og ny utvikling for å sikre at våre kunder har moderne og fremtidssikre løsninger. Kom i gang 2 Innhold i pakken 1. Tilleggsfunksjoner Kontroller at leveransen er komplett før du m onterer boksen. Fjernkontroll med tre AAA-batterier C. Strømforsyning med strømledning NB! Nettverkskabel Besøk oss på nettet! HDMI-kabel På kabel.

TELENOR NORGE AS POSTBOKS 1418 OASEN 5844 BERGEN Kommentarer:
Forfatter på Telenor norge as postboks 1418 oasen 5844 bergen
Ask fra Hermansverk
Se min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Bagatelle. jeg elsker studere dokumenter innad.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net