Øre Nese Hals Senteret Stavanger

  1. Mer om
Øre Nese Hals Senteret Stavanger

Øre Nese Hals Senteret Stavanger InformasjonVi i Øre Nese Hals Senteret ser i frem til å se dere alle på vår klinikk. Velkommen til ØreNeseHals Thamprasert Falch Plaipetch og dr. Kenneth Ommundsen som begge har jobbet ved Ørenesehals avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus siden Våre erfarne øre-nese-hals-spesialister ved Aleris Stavanger diagnostiserer og behandler sykdommer, betennelser, misdannelser, svulster og skader i Se kontaktinfo, telefon, kart, veibeskrivelse, åpningstider, priser og ventetider Vi tar imot pasienter med alle slags øre-nese-hals-sykdommer, planlagte pasienter som er henvist fra privatpraktiserende ØNH-spesialister eller fastleger

Vi håper å kunne ha faglig godt samarbeid i årene som kommer. Det er sikkert mange fastleger som kan tenke seg å hospitere en dag i en ØNH-spesialistpraksis. Hvordan stiller dere dere til det?

Behandlingssteder

Dette imøtekommer vi med stor entusiasme. Fastleger som ønsker å komme til oss for å se hvordan vi jobber i faget er hjertelig velkomne. Det vil også være av stor nytte for oss å vite mer om hvordan fastlegene selv diagnostiserer og behandler ØNH-pasienter i sine praksiser.

Hvor kan en finne det nye senteret, og når er dere klar til å ta imot henvisninger? ØreNeseHals-senteret ligger i Luramyrveien 1, 4313 Sandnes. Vi har begynt å ta imot henvisninger.

Stavanger Øre–Nese

Legen har omtrent 3-4 måneders ventetid for nyhenviste, men ventetiden kan være lenger før høytidsdager og rundt ferieperioder. Hvis det er lang ventetid til legen så kan du også starte utredning og behandling hos en av våre andre behandlere.

Det kan være en fordel å komme igang tidlig med behandling. Vi har også teknisk avansert utstyr for å utføre søvnregistrering. Polygrafien brukes til å avdekke søvnapnesyndrom pustestopper om natten.

Uansett hvilken type hørselsspesialist du velger, må vedkommende finne høreapparat til deg som passer til ditt hørselstap, og hjelpe deg med å bruke dem på best mulig måte. Hvordan velger du en hørselsspesialist? Hørselsspesialister finnes på mange forskjellige steder som på sykehus og hørselssenter, høreapparatforhandlere, offentlige og private skoler og universiteter og i de ulike grenene av militæret.

SUS får nytt senter for brystkreft NRK Rogaland Lokale nyheter, TV og radio

Det å finne hjelp og støtte fra riktig hørselsspesialist kan bety mye for hørselsen din. Ombudet tok stilling til om A hadde blitt stilt dårligere enn andre på grunn av sin etnisitet, herunder språk.

Ombudet konkluderte med at det ikke innebar diskriminering at tolk ikke ble bestilt til konsultasjonstimen. Ombudet la vekt på at ØNH-senteret foretok en konkret vurdering av behovet for tolk, og vurderte As norskkunnskaper som tilstrekkelige for å gjennomføre en vanlig konsultasjon.

Anestesisykepleier

Det at det oppstod en misforståelse i ettertid om endoskopi hadde blitt utført eller ikke, var ikke tilstrekkelig for å konstatere diskriminering.

Ombudet konkluderte videre med at A ikke var stilt dårligere ved at spesialisten unnlot å utføre en lukte-test på henne.

Ombudet la vekt på at spesialisten gjorde alle undersøkelsene som A hadde blitt henvist for å gjøre, og at lukte-testen ikke var avgjørende for å finne årsaken til nedsatt luktesans. Ombudet oppfordret likevel ØNH-senteret til å utforme retningslinjer for bruk av tolk, og skolere ansatte med publikumskontakt i språklig tilrettelegging og tolkebruk. Konklusjon Øre-, nese-, hals-senteret i Stavanger har ikke handlet i strid med diskrimineringsloven om etnisitet 2005 § 4 ved at det ikke ble utført lukte-test av A under konsultasjonene høsten 2014.

Øre-, nese-, hals-senteret i Stavanger har ikke handlet i strid med diskrimineringsloven om etnisitet 2005 § 4 ved at konsultasjon ikke ble gjennomført med tolk til stede.

Fastlegen hennes henviste henne til en spesialist i øre-, nese-, og halssykdommer.

A var hos spesialist ved ØNH-senteret i Stavanger høsten 2013. Den første konsultasjonen ble gjennomført den 22. En kontroll-time ble gjennomført den 29.

Ikke diskriminert da tolk ikke ble bestilt til konsultasjon

Finner hovne slimhinner i nesetaket på begge sider, men tydeligst på hø side. Hun har også endeviasjon av septum oppad høyre. Hun står på Avamys, er usikker på om hun har allergier. Hun står også på et preparat fra Spania som vi ikke har i Norge men som vel kan være at antihistamin.

Hun får en Prednisolon-kur i 14 dager, seponerer ukjent medikament og kommer til ktr 2-3 uker. Vi skal allergiteste henne da.

Forside ØreNeseHals

Luktetest m vårt testpanel sløyfer vi, jeg tror ikke hennes norsk er god nok. Epikrise senere KL Aktuelt; 291013sl Standard allergitesting dag er helt normal. Hun har hatt god effekt av Prednisolon tabl. Les også: Kobler impregnering til brystkreft Trenger bedre oppfølging Ingunn Fjetland har kontoret sitt rett ved byggeplassen, men lover å ikke klage på bråket som kommer derfra lenger.

Hun håper i tillegg på bedre oppfølging av pasientene også etter at de har kommet hjem. Men fastlegene har ikke alltid like god kunnskap om kreft.

ØRE NESE HALS SENTERET STAVANGER Relaterte emner

Spesialisten som undersøkte A unnlot å utføre en lukte-test. Spesialisten vurderte As norskkunnskaper som tilstrekkelige for å gjennomføre konsultasjonen, men ikke som tilstrekkelige for å gjennomføre lukte-testen. Ombudet tok stilling til om A hadde blitt stilt dårligere enn andre på grunn av sin etnisitet, herunder språk. Ombudet konkluderte med at det ikke innebar diskriminering at tolk ikke ble bestilt til konsultasjonstimen. Ombudet la vekt på at ØNH-senteret foretok en konkret vurdering av behovet for tolk, og vurderte As norskkunnskaper som tilstrekkelige for å gjennomføre en vanlig konsultasjon. Det at det oppstod en misforståelse i ettertid om endoskopi hadde blitt utført eller ikke, var ikke tilstrekkelig for å konstatere diskriminering. Ombudet konkluderte videre med at A ikke var stilt dårligere ved at spesialisten unnlot å utføre en lukte-test på henne.

ØRE NESE HALS SENTERET STAVANGER Kommentarer:
Redaktør på Øre nese hals senteret stavanger
Skoglund fra Bodø
jeg liker lese bøker kontinuerlig. Anmeldelse min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Süßwasseraquarien.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net