Hafjelltoppen

  1. Mer om
Hafjelltoppen

Hafjelltoppen LagreAdresse: Lunnstadmyrveien 240, 2636 Øyer. Gjestenes vurdering: 83% 5 av 6 anbefaler Velkommen til Hafjelltoppen VelforeningHafjell, Øyer (Oppland) Høyde over havet: ca. NB: Se info vedrørende heiskort fra Hafjell Leilighetene med 11 sengeplasser ligger i meget attraktivt område ved Gaiastova på Hafjelltoppen med god standard. Perfekt beliggenhet for fjellferie p En tur til Hafjelltoppen er perfekt for de som skal på tur med småbarn eller ønsker seg en kort fjelltur ONEPARK er ledende aktør innen parkering i Norge. ONEPARK er et fullservice parkeringsselskap med fokus på innovative kundeløsninger

Bo i helt nye og flotte leiligheter på toppen av Hafjell. Disse er helt nye og har høy standard. Delikate og meget koselige leiligheter med perfekt beliggenhet på Hafjelltoppen. Det kom inn 6 skriftlige merknader til varsel om oppstart, 3 fra private parter og 3 fra offentlige interesser.

Ilsetra Hotell Hafjell

Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentar: 1.

Karl Petter Røyr, datert: Røyr viser til at han er positiv til forslaget som fremmes da det er hensiktsmessig å kunne utnytte kjelleren. Han ønsker også å fremme innspill om at mønehøyden og gesimshøyden økes slik at det blir anledning til å bygge to fulle etasjer.

Ilsetra Hafjelltoppen

Forslagsstiller har tatt opp spørsmålet med kommunen, men det er vist til at det ikke ønskes å gi rom for å bygge to fulle etasjer store hytter i dette området. Forslaget er derfor ikke imøtekommet og ikke lagt inn i forslag til nye bestemmelser. Gunnar Gundersen, datert: Gundersen som er eier av eiendommen i Vardevegen 56 viser til at de selv ønsker å bygge en liten hytte i tillegg til dagens eksisterende bygningsmasse eller alternativt tillate at Deres tomt deles i to.

Deres tomt er 3 dekar stor så det er romslig med plass til å oppføre mer bebyggelse eller dele tomta i to. Forslagsstiller har tatt opp spørsmålet med kommunen, men kommunen kan ikke gå inn for en slik løsning i denne reguleringsplanen.

Hafjelltoppen Velforening

Dersom forslagsstiller ønsker å søke om en slik endring må dette gjøres gjennom en egen planprosess eller ved søknad om dispensasjon hvor det gjøres analyser for hele planen med tanke på fortetting. Tidligere søknader om dispensasjon har ikke ført til positivt resultat. Statens vegvesen, datert: Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart. Ettersom tiltaket vil få atkomst via lokalt vegnett, vil ikke riksveger eller fylkesveger bli direkte berørt.

Vegvesenet forbeholder seg retten med å komme med nærmere merknad senere i planprosessen. Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.

Hafjelltoppen webkamera

Oppland fylkeskommune, datert: Regionalenheten viser til relevante veiledere som kan være aktuelle når en skal vurdere grad av utnytting og tilrettelegge for de krav som er i teknisk forskrift. Det bør videre vurderes 7 Planbeskrivelse endring av reguleringsbestemmelsene i Hafjelltoppen hyttegrend 7 hvorvidt det bør gjøres arkitektoniske hensyn da høye murer eller sokkelfasader, kan resultere i dominerende bygningsuttrykk, særlig dersom hytten også har oppstugu eller annen etasje.

Kulturminnemyndigheten viser til at de i sine arkiver ikke har kjennskap til kulturminner innen planområde, men opplyser om reglene som følger av kulturminnelovens 8, dersom det skulle bli lokalisert slike funn i forbindelse med utbygging. Når det gjelder landskapsmessige og arkitektoniske endringer som følge av omreguleringen, så legges det til grunn at disse vil være svært begrensede siden det kun gjøres mindre justeringer av tillatte byggehøyder og at det ikke tillates vesentlige endringer på fasader innen planområdet.

Det vises til nærmere beskrivelse vedrørende dette punktet. Det er tatt med et tillegg til reguleringsbestemmelsene som viser til meldeplikten i 8 i kulturminneloven. Fylkesmannen i Oppland, datert: Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for å bruke kjellerareal og andre arealer under terrengnivå til varig opphold, vil kunne øke utnyttingsgraden av den enkelte fritidsbolig og hele det regulerte området.

Det poengteres at dette vil kunne føre til økt overnattingskapasitet i det aktuelle hytteområdet og dermed generere større trafikk inn til tilgrensende fjellområder.

På bakgrunn av dette må det vurderes hvorvidt planforslaget vil få konsekvenser for villreinens leveområder jfr. Du kan komme deg til Hafjelltoppen via Buss eller Jernbane.

Disse er linjene og rutene som har stopp i nærheten - Buss 245 Vil du se om det finnes en annen rute som ankommer tidligere? Med vår fantastiske beliggenhet med masser av uteareal 950 meter over havet, så ligger alt til rette for flotte aktiviteter i umiddelbar nærhet.

Vi har et godt samarbeid med vår aktivitetspartnere, men kan også selv arrangere følgende: Event, arrangement og selskap Fra gammelt av hadde store Gardsbruk en Finstue og en Daglig Stue. Dagligstua ble brukt hver dag til alle måltider.

Har du lest dette? Symaskin barn toys r us

Når det skulle være fest, eller en finere middag, ble Finstua tatt i bruk. På den måten holder du deg varm og kan enkelt regulere bekledningen etter temperatur.

Pellestova Hotell

Det innerste laget er tynn ull- eller superundertøy ullundertøy. Bli kjent med Ilsetra Oppvarmet basseng Hos oss kan du nyte et utendørs-basseng som er åpent året rundt! Det holder 28 grader og befinner seg rett utenfor hotellet.

HAFJELLTOPPEN Relaterte emner

Nyttig informasjon Ikke nøl med å spørre oss! Du er alltid velkommen innom oss dersom du har spørsmål eller ønsker andre turtips. Vi gjør alltid vårt beste for å være oppdatert på føre og værforhold, og hjelper deg gjerne med å legge en god plan for dagen. Dersom du ønsker å se hvordan været er på Pellestova akkurat nå, kan du klikke deg inn på vårt live-kamera her: Vær og føre akkurat nå Har du glemt noe til turen? Vi har en mini-sportshop ved resepsjonen, som vi har fylt med ting som er lurt å ha med på tur. Trenger du gnagsårplaster, drikkeflaske eller solbriller? Anbefalt bekledning og utstyr Været i fjellet kan være skiftende og endre seg raskt, så det er derfor viktig å være forberedt på at været ikke forblir slik som det var når du startet turen.

HAFJELLTOPPEN Kommentarer:
Forfatter om Hafjelltoppen
Høiland fra Rørvik
Les også min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Wandern. Jeg nyter studere dokumenter forsiktig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net